Bijgewerkt: 13 juli 2024

Wetsvoorstel Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen is aangenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-02-2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen aangenomen. Woningcorporaties kunnen vanaf 1 maart 2023 een uitvraag doen bij de Belastingdienst ten behoeve van het voorstellen van de huurverlaging aan huurders met een hogere huurprijs.

Voor het opstellen van inkomenscategorieën door de Belastingdienst voor het uitvoeren van de huurverlaging, is een wettelijke grondslag nodig. De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2023 met het wetsvoorstel ingestemd. Het wetsvoorstel wordt vóór 1 maart 2023 gepubliceerd in het Staatsblad, zodat de wet per 1 maart 2023 in werking treedt.

De huurverlaging. Met dit wetsvoorstel krijgen huurders met een huurprijs boven de € 575,- (prijspeil 2023) en een laag inkomen (op basis van het geregistreerd verzamelinkomen in 2021) per 1 juli 2023 een huurverlaging. Als het inkomen na 2021 is gedaald, kan de huurder tot op uiterlijk 30 december 2024 zelf huurverlaging bij de woningcorporatie aanvragen. Deze huurverlaging was in de Nationale prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet koos in overleg met woningcorporaties echter om deze huurverlaging te vervroegen. Hiermee verlagen woningcorporaties op uiterlijk 1 juli 2023 hogere huren naar € 575,- per maand. De verlaging geldt voor huishoudens die een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de Wet op de huurtoeslag.

Foto Amstelveen
(Foto ©RVD/Valerie Kuypers en Martijn Beekman - 2022)

Hanke Bruins Slot (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Huurverlaging voorstellen: uiterlijk 31 mei. Het wetvoorstel is erop gericht dat woningcorporaties uiterlijk vóór 1 juni huurders een huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 1 juli 2023 in. Anders dan bij reguliere jaarlijkse huurverhogingsvoorstellen zit er minimaal 1 maand tussen indiening van het huurverlagingsvoorstel en de ingangsdatum ervan.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

- Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): € 23.250
- Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 24.600
- Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): € 30.270*
- Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 32.730*
*) Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens

Huurverlaging zelf aanvragen. Als het inkomen na 2021 is gedaald, kan de huurder tot op uiterlijk 30 december 2024 zelf huurverlaging bij de woningcorporatie aanvragen. Er moet zes maanden of langer sprake zijn van een gedaald inkomen en een huurprijs boven de € 575,-. Ook huurders van een woonwagen van woningcorporaties mogen zelf een huurverlagingsverzoek indienen bij de woningcorporatie. De huurder van een zelfstandige woning of van een woonwagen moet dan aantonen dat het gezamenlijk bruto-inkomen van de bewoners over de aan het verzoek voorafgaande zes maanden in totaal niet hoger was dan de helft van de toepasselijke inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen die nog geen 27 jaar zijn telt daarbij niet mee.

Webportal voor woningcorporaties op 1 februari geopend. Vanaf 1 februari 2023 is het mogelijk om via het webportaal voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging een account aan te vragen bij de Belastingdienst. Hiermee kunnen vervolgens ook inkomenscategorieën opgevraagd worden voor de huurverlaging (vanaf 1 maart 2023). Het account dat aangevraagd wordt, kan ook gebruikt worden voor het opvragen van de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Werk je bij een corporatie aan de huurverlaging of inkomensafhankelijke huurverhoging en heb je nog geen account aangevraagd? Doe dit dan zo snel mogelijk via www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.