Bijgewerkt: 23 september 2021

Wetsvoorstel coronatestbewijzen in consultatie

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
08-03-2021

Het kabinet is een consultatie gestart om coronatestbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden – meldt het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Het wetsvoorstel is erop gericht covid-19 testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) via een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. 

Foto Amstelveen
(Bron NHS - 2021)

De zogenaamde Covid-19 Test en Trace QR-code op een flyer in de Verenigd Konijkrijk. De code wordt gegenereerd door de National Health Service, het openbare gezondheidszorgstelsel van het land. Bedrijven in Wales en Engeland, zoals pubs, restaurants, kappers en bioscopen, worden aangemoedigd om NHS QR-code posters zichtbaar bij de ingang te hangen, zodat klanten die de nieuwe NHS COVID-19 app hebben gedownload hun smartphone kunnen gebruiken om gemakkelijk in te checken (De tekst van de QR code is: Scan this QR code with your NHS Test and Trace app to check-in)


De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties. De voorgestelde wetswijziging past binnen het recent uitgekomen SER-advies over het veilig (her)openen van de samenleving en is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad.

Tot en met maandag 15 maart 2021 kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren via internetconsultatie.nl. Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden. Lees ook: Concept regeling (pdf 4 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.