Bijgewerkt: 24 februari 2024

'Wij gaan toekomst maken'!

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
20-02-2012

'De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 17 februari 2012 'JA' gezegd tegen de ambtelijke samenvoeging met buurgemeente Amstelveen. Al eerder, op 8 februari, nam de gemeenteraad van Amstelveen unaniem een positief besluit.

Beide organisaties zullen samensmelten tot één nieuwe ambtelijke organisatie die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. ‘Landelijk gezien is dit de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten, waarbij beide gemeentebesturen blijven bestaan.' - stond er in het persbericht van Aalsmeer en Amstelveen op 17 februari 2012.

Op maandagochtend 20 februari 2012 werd de lokale en de regionale pers opgetrommeld, om naar het raadhuis van Amstelveen te komen, want de burgemeesters van Amstelveen en Aalsmeer zouden hun visie openbaren over deze in Nederland behoorlijke stap.

Jan van Zanen, de burgemeester van Amstelveen, startte de bijeenkomst met de woorden: 'Goede morgen allemaal, mede namens mijn collega Litjens, welkom hier!' Na de welkomstwoorden vertelde burgemeester Van Zanen over de unanieme besluitvorming van beide gemeenteraden, die hebben ingestemd met een volledig ambtelijke samenwerking tussen beide gemeentes.'

centrumgemeente  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen (l) burgemeester van Amstelveen, verwelkomt de journalisten in het raadhuis. Naast hem zit Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer


Burgemeester Van Zanen: 'Ik zie het als een strategische alliantie, waarbij wij onze krachten bundelen,  ook voor de nabije toekomst. Een samenwerking, waar wij onze identiteiten in standhouden en ook beschermen en waarbij wij ook achter de schermen, grote voordelen kunnen behouden. Het voordeel op het gebied is continuïteit, schaalvergroting en een robuuste organisatie en natuurlijk efficiency '. Veel collega’s namen contact op met de burgemeesters, om zich te laten informeren en ze stelden hun vragen: ‘Hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan?’

centrumgemeente  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen geeft uitvoerig uitleg, hoe Amstelveen een centrumgemeente is geworden


'Ik heb er ontzettend veel zin in en dat is misschien nog wel het geheim van de samenwerking en de voorbereiding, dat niet alleen de bestuurders onderling veel vertrouwen hadden in het plan, maar ook de betrokken ambtenaren. Wij hebben het open gespeeld, heel transparant met iedere betrokkene. Ook waren onze medewerkers in de loop van de maanden heel enthousiast en dat geeft me heel veel vertrouwen. Ik ben blij dat beide gemeenteraden dat ook hebben. Het is de goede weg voor Aalsmeer en voor Amstelveen'- aldus Van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

centrumgemeente  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De schrijvende pers is aan het schrijven


Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer, bedankte voor de woorden van burgemeester Van Zanen en hij vertelde over de historische beslissing, die de beide gemeenteraden hebben genomen en vervolgens zei hij: 'Al een jaar geleden hadden onze gemeenteraden de toestemming gekregen om de 'centrumgemeente constructie', die wij nu aangegaan zijn, uit te werken en voor te bereiden.'

'Wij gaan toekomst maken'!- was de slagzin van de twee gemeenteraadfracties in Aalsmeer, toen op afgelopen donderdag 16 februari 2012 de knoop werd doorgehakt tijdens de raadsvergadering’. Burgemeester Litjens: 'Ja het is een historisch besluit. Voor de gemeente Aalsmeer en voor een hoop Aalsmeerders betekent het dat wij afscheid nemen van onze eigen ambtelijke organisatie. Dat doen we met een beetje pijn in het hart, omdat wij daar de afgelopen jaren en decennia, ontzettend prettig mee hebben samengewerkt en ook nog op een hele goede manier.'

Burgemeester Litjens, zo zei hij, moest zich realiseren dat het werk voor zijn ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren steeds moeilijker werd door de steeds grotere rijksbezuinigingen en door de decentralisatie van de rijkstaken bijna onmogelijk werd. Omdat zijn ambtelijk apparaat relatief klein is en daardoor kwetsbaar, werd hij bijna gedwongen om maatregelen te nemen.

centrumgemeente  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer, aan het woord


'Ander half jaar geleden zijn wij toen nog met zijn drieën samen met de gemeente Uithoorn op stap gegaan om te onderzoeken, hoe wij een samenwerking met zijn drieën vorm konden geven. Maar aan het einde van 2010 bleek dat dit voor het gemeentebestuur van Uithoorn even een stap te ver was. Wij hebben gezegd dat wij in ieder geval door zouden gaan maar dan in samenwerking met de gemeente Amstelveen. Wij wilden een robuuste organisatie neer zetten en er voor zorgen, dat wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst in staat zijn om goede en betrouwbare dienstverlening, kwalitatief hoogwaardig diensten te bieden aan onze burgers, bedrijven en instellingen.'

'Wij hebben gevraagd om de 'centrumgemeente' constructie uit te werken. Een gemeente die daar wat ervaring mee heeft, is de gemeente Ten Boer, naast de stad Groningen. De gemeente heeft 7500 inwoners en ze hebben hun hele organisatie overgedragen aan de gemeente Groningen' - zei de heer Litjens.

‘Het is natuurlijk geen vergelijkbare situatie hier in Amstelland, want de schaal is hier heel anders, want Aalsmeer heeft op dit moment 30.000 inwoners en Amstelveen 83.000. Aalsmeer moet als gastgemeente producten, zoals de dienstverlening gaan afnemen van Amstelveen- dus van de 'centrumgemeente'. Er is goede voorbereiding en uitwerking nodig, waaraan in het afgelopen jaar heel hard is gewerkt door beide ambtelijke organisaties.’

Litjens: 'Wij hebben het vooral zo min mogelijk met externe adviseurs gedaan, want de mensen van de ambtelijke organisaties zelf, moeten het uiteindelijk doen. Daarbij is het meer efficiënt, als je het zelf doet in plaats van iemand inhuurt. Daarnaast is het ook belangrijk, dat er sprake is van vertrouwen en dat de basis er is.’

‘Basis van vertrouwen over en weer, niet alleen de ambtelijke organisaties, maar ook op bestuurlijk niveau, op raadsniveau, die is van wezenlijk belang om er voor te zorgen, dat de constructie kan slagen. Wij gaan met bijzonder veel vertrouwen deze toekomst gezamenlijk tegemoet!' - eindigde Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer zijn uitleg over de ambtelijke samenwerking van Amstelveen en Aalsmeer.

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen vertelde aan het einde van de bijeenkomst, dat er grote belangstelling is in het land, hoe dit samenwerkingsverband ontstaan is. Volgens de heer Van Zanen: 'Dat is natuurlijk ook logisch, want veel meer gemeenten - dus al die 400 in Nederland - hebben met de bezuinigingen en nieuwe rijkstaken te maken, het geldt dus niet alleen voor Aalsmeer en Amstelveen.

Vooral de kleine gemeenten worstelen hier allemaal mee en ze hebben ook met ratio en emotie te maken en als dan in twee gemeenten met deze omvang de samenwerking lukt, dan kunnen wij misschien tips geven. Wij zijn ook in Groningen geweest en hebben meerdere constructies bekeken, zoals dat ook onze raadsleden onderling deden. Dus met de tijd zullen er collega’s zijn, die straks vragen stellen: ‘Kunnen jullie vertellen, hoe het is gegaan, waar moet je op letten, wat zijn de voordelen en nadelen?'

centrumgemeente  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer en Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, op het (rook) balkon van het raadhuis met de Poel in de achtergrond


Duurzame samenwerkingsrelatie

Met de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen ontstaat een duurzame samenwerkingsrelatie in de vorm van integratie tussen beide ambtelijke organisaties.

Het college van Amstelveen is het bevoegd gezag, eveneens het instemmen met het aangaan van een gemeenschappelijke Regeling met de gemeente Amstelveen in de vorm van een zogenaamde centrumconstructie. Hierbij draagt de gemeente Aalsmeer per 1 januari 2013 haar taken over aan de gemeente Amstelveen.

Dit is met betrekking tot gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de e-dienstverlening, werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (G2-zaken).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.