Bijgewerkt: 8 december 2023

Wijkblad de Gondelkoerier december 2018 editie is verschenen

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
29-11-2018

Jan Demming redactielid van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, het blad van december 2018 is afgelopen weekend bezorgd bij de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven. Ook u kunt het wijkblad lezen door een exemplaar in De Meent te halen of online te kijken. De gedrukte versie van de Gondelkoerier is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

Foto Amstelveen
(Foto J. Demming - 2016)

Jan Demming


Jan Demming: 'Beste lezers, dit is alweer de laatste Gondelkoerier van dit jaar. Veel valt er van de zijde van de redactie niet te melden, zodat we maar snel overgaan op de rubrie-ken waarin oud & nieuw nieuws uitgebreid aan bod komt. Maar niet voor-dat we u veel leesplezier toewensen en u vragen om de bezorgers rond eind dit jaar te belonen voor de trouwe bezorging van deze wijkkrant tijdens mooi, maar ook tijdens slecht weer.

Ook in 2019 verschijnt de Gondelkoerier vier keer per jaar, namelijk begin maart, juni, september en december. Mocht u een bepaald onderwerp be-handeld willen zien, stuurt u dan een mailtje naar gondelkoerier@outlook.com . Prettige feestdagen gewenst en tot maart 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.