Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Wijkmobiel in Waardhuizen en Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2021

Bewoners van de wijken Waardhuizen en Middenhoven in Amstelveen kunnen gebruikmaken van een nieuw vervoersmiddel in de wijk. Deze wijkmobiel – Uit &Thuis WaMi genoemd - is een kleine elektrische auto die per telefoon kan worden besteld voor een eenpersoonsritje naar de supermarkt of de bushalte.

'De Uit & thuis WaMi is een belangrijke vorm van aanvullend vervoer in wijken waar veel senioren wonen en de afstand tot OV-haltes groot is. Deze vorm van aanvullend OV is vooral bedoeld voor mensen die minder goed ter been zijn en voor wie het openbaar vervoer geen goede oplossing biedt' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer die maandag 13 december 2021 aanwezig was bij de officiële ingebruikname bij ontmoetingscentrum De Meent.

De wethouder feliciteerde de bewoners met deze nieuwe vorm van vervoer en bedankte de vrijwilligers die op de WaMi gaan rijden. Sandra van Engelen, raadslid voor het CDA-Amstelveen, die in een motie opriep voor deze manier van fijnmazig OV werd in het zonnetje gezet. Vervolgens kroop Ellermeijer achter het stuur van de WaMi om de eerste passagier van het buurtcentrum naar huis te rijden.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen met de eerste passagier van de wijkmobiel en de chauffeur Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer voor het ontmoetingscentrum De Meent op 13 december 2021


De wijkmobiel kan per telefoon worden besteld door bewoners in Waardhuizen en Middenhoven. De kosten zijn € 1,- per rit. Het gaat om een proef van zes maanden. Bij een positieve evaluatie kan dit verder worden uitgerold in Amstelveen. Met dit vervoer kan worden gereisd binnen de wijken Waardhuizen en Middenhoven en naar enkele sociaal maatschappelijke en medische voorzieningen in de aangrenzende wijken. Meer informatie is te vinden via de website van Participe Amstelland.

Wijkbus Kostverloren. Een andere vorm ter bevordering van de fijnmazigheid in Amstelveen is een wijkbus in de wijk Kostverloren. Naar verwachting gaat deze vanaf april 2022 rijden. De wijkbus rijdt vanuit Kostverloren naar Ziekenhuis Amstelland en sluit aan op haltes van hoogfrequent openbaar vervoer zoals R-Net buslijn 300, 356 en twee haltes van de Amsteltram. De wijkbus wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Vrijwilligers hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig om te rijden of om zitting te nemen in het bestuur (aanmelden kan via wijkbus@amstelveen.nl).

Vervoer op Maat. Daarnaast start in december 2021 een proef met ‘Vervoer op Maat’ voor avonden en zondagen, wanneer er geen regulier OV is. Het betreft vervoer dat besteld kan worden van busstation Amstelveen naar een halte van buslijn 174 in het Oude Dorp, Patrimonium en de Rembrandtweg en vice versa vanaf deze haltes naar het Busstation Amstelveen. Een rit kan besteld worden per telefoon of per app en kost € 1,65 per persoon. Meer informatie is te vinden via de website van Connexxion.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.