Bijgewerkt: 3 juli 2022

Wijkplatform Bankras-Kostverloren over betaald parkeren

Nieuws -> Informatief

Bron: Ben Jonker
05-12-2018

De heer Ben Jonker voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren: 'Door een infectie aan mijn been was het mij niet mogelijk om als voorzitter in te spreken op de vergadering van commissie Ruimte, wonen en natuur (RWN) van afgelopen dinsdag 29 november 2018. In beide wijken wonen ongeveer 5.000 burgers. Op de vergadering is door een fractie van de bewoners ingesproken met het verzoek om zo snel mogelijk betaald parkeren in te voeren. Als voorzitter van het wijkplatform is het mijn taak om te zorgen dat alle bewoners gehoord worden alvorens er een besluit komt over het al dan niet invoeren van Betaald Parkeren in bovengenoemde gebieden. Daarom mijn verzoek aan de Raad om te handelen volgens mijn inspreken':

'Meneer de Voorzitter, geachte commissieleden en overige aanwezigen,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ben Jonker hier op een archieffoto uit 2013


Mijn naam is Ben Jonker. Ik ben voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren en spreek in die hoedanigheid in. De bewoners van de wijk waren zeer teleurgesteld dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras-Kostverloren parkeervergunningen in te voeren. Ons inziens heeft het College in deze niet zorgvuldig gehandeld en heeft weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck?

Ik ga geen discussie aan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen. Wel vraag ik het volgende:

1.         Houdt het raadsvoorstel voor Bankras-Kostverloren aan

2.         Verzoek het College om de wijkbewoners per brief te informeren

3.         Vraag het College om een professionele consultatie van de wijk

4.         Behandel de uitkomst van de professionele consultatie zorgvuldig

5.         Behandel daarna het aangehouden Raadsvoorstel voor de wijk Bankras-Kostverloren.

Gelet op de impact voor het invoeren van parkeervergunningen verwacht de wijk Bankras-Kostverloren een zorgvuldige en respectvolle benadering door het College. Tot zover mijn inspraak. Ik dank u voor het aanhoren daarvan.

Met vriendelijke groet, Ben Jonker voorzitter wijkplatform Bankras-Kostverloren.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.