Bijgewerkt: 21 september 2021

Wijkverpleegkundige in het basispakket van de zorgverzekeringswet

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-03-2014

Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin Van Rijn regelen, dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen. Hiermee is geregeld, dat iedereen hier straks recht op heeft. Dit staat in de nieuwe aanspraak Wijkverpleging die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De wijkverpleegkundige krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk. Er gaat ongeveer 3 miljard euro naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging.

van rijn Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht maandag 3 maart 2014 woonzorgcentrum 't Huis aan de Poel in Amstelveen. Hier op de foto geeft hij uitleg over de nieuwe Zorgverzekeringswet aan de medewerkers. Naast hem zit Jeroen Brandes fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Wijkverpleegkundige in de wijk

Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks, of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo loket, of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige. Zij staat aan de zijde van cliënten bij het beoordelen van wat ze nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige hoeft niet altijd de persoon te zijn die de daadwerkelijk zorg verleent. Het kan ook verleend worden door een verpleegkundige, een verzorgende, of een casemanager dementie. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk werker.

Geen uurtje factuurtje

De wijkverpleegkundigen krijgen straks de ruimte om zelf in te schatten, hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt. Ze worden dus niet op pad gestuurd met de boodschap, dat ze maar x minuten, of uren per cliënt mogen besteden. “De wijkverpleegkundige in een nieuw jasje dus, zonder stopwatch”, aldus Van Rijn. Op deze manier krijgen ze ruimte voor inzet van hun professionaliteit.

Richtlijn wijkverpleging

De beroepsgroep voor verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN) ontwikkelt  een richtlijn, waarin wordt omschreven, hoe een wijkverpleegkundige beoordeelt, wat een cliënt aan zorg nodig heeft en hoe de aansluiting met gemeentelijke ondersteuning in praktijk vorm zal kunnen krijgen.

13 ambassadeurs voor wijkverpleegkundigen

Staatssecretaris Van Rijn reikt op 5 maart 2014 getuigenschriften uit aan 13 ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Deze ambassadeurs gaan het land in om wijkverpleging nieuwe stijl aan te bevelen. Ze gaan hun collega’s en andere partijen in het veld, daar waar nodig ondersteunen in het vormgeven van wijkverpleging. Dit is een gezamenlijk initiatief van V&VN eerstelijnsverpleegkundigen en ZonMw.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.