Bijgewerkt: 4 december 2022

Wijziging afvalinzameling in Randwijck en Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-03-2011

Vanaf 1 mei 2011 start de gemeente Amstelveen met een nieuwe afvalinzamelmethode in (gedeelten van) Randwijck en Westwijk. De keuze voor deze wijken is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenteraad. De bewoners die het betreft hebben een brief gekregen. De rest van Amstelveen volgt in 2012. De nieuwe inzameling is de eerste fase van de verdere verbetering van de afvalscheiding.

Op dit moment wordt slechts 45% van het huishoudelijk afval in Amstelveen gescheiden ingezameld en hergebruikt. Wij blijven hiermee ver achter bij het landelijk streefcijfer dat uitgaat van 60% hergebruik. Reden is dat nog teveel papier en plastic weggegooid met het restafval. Door het afval gescheiden te verwerken, belasten we het milieu minder en gaan de kosten van de verwerking omlaag. De gemeenteraad heeft zich daarom uitgesproken om de afvalscheiding te verbeteren.

Papiercontainer: ééns per 4 weken

Voor bewoners van laagbouwwoningen wordt gewerkt met een aparte papiercontainer op vrijwillige basis. Deze papiercontainer kan iedere vier weken worden aangeboden. Oud papier wordt nieuw papier. Bovendien levert papier geld op, terwijl papier verbranden bij het restafval geld kost.

Plastic verpakkingsafval: om de week

Sinds de invoering van de plastic verpakkingeninzameling is gebleken dat veel inwoners plastic verpakkingsafval gescheiden aanbieden. Om het nog makkelijker te maken het plastic verpakkingsafval apart te houden, zamelt Amstelveen de zakken voortaan om de week in.

Restafval: om de week

Door papier, plastic verpakkingsafval en GFT apart te houden, komt meer ruimte vrij in de restafvalcontainer. Hierdoor is het mogelijk de restafval om de week in te zamelen. Als mensen toch behoefte hebben aan een extra container (voor restafval of GFT) dan kan men deze bij de gemeente aanvragen. Hier worden kosten voor in rekening gebracht GFT-afval: om de week De inzameling van GFT-afval blijft ongewijzigd.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.