Bijgewerkt: 28 november 2022

Wijziging beleidsregels categoriale bijzondere bijstand

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2013

Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten, dat de standaard tegemoetkoming voor  'verborgen kosten' van mensen met een minimuminkomen is verhoogd van € 225,- naar € 300,- per twaalf maanden. Deze wijziging geldt voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vanaf 75 jaar.

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) van Sociale Zaken: “Ik ben verheugd, dat de jaarlijkse tegemoetkoming is verhoogd naar € 300,-. Amstelveners met een laag inkomen ontvangen dit bedrag standaard van de gemeente. In tegenstelling tot andere regelingen,  bijvoorbeeld deelname aan sport en cultuur, behoeft men voor deze tegemoetkoming geen bonnen of facturen te overhandigen.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jacqueline Koops (CU), wethouder van Sociale Zaken


Men hoeft dus niet aan te tonen, dat men deze kosten heeft. We spreken dan ook van ‘verborgen kosten’. Met deze financiële verruiming wil het college mensen met een minimuminkomen wat lucht geven in de opeenstapeling van noodzakelijke kosten.”

Naast de verruiming van de standaard financiële tegemoetkoming, zijn nu vergoedingen van medische kosten voor alle Amstelveense minima beperkt. Zo bedraagt de vergoeding voor noodzakelijke medische kosten voor bijvoorbeeld gehoorapparaten maximaal € 300,- per zestig maanden.

Ook de kosten voor medische zorg, zoals fysiotherapie, psychologische behandelingen en tandartskosten worden tot maximaal € 250,- per twaalf maanden vergoed. Kosten die niet noodzakelijk zijn, worden niet vergoed.

Het college van B en W heeft de wijziging van de beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas vandaag vastgesteld. Naar verwachting worden de aanpassingen in de beleidsregels op 10 april 2013 besproken tijdens de commissievergadering B en S. Kijk voor meer informatie over voorzieningen voor bewoners in Amstelveen met een laag inkomen op www.amstelveen.nl/minima.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.