Bijgewerkt: 20 juni 2024

Wijzigingen bij het Ministerie Binnenlandse Zaken vanaf 1 januari 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-12-2015

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- De bezoldigingen van nieuw aangetreden topfunctionarissen in de sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs gaan met ruim 50.000 euro naar beneden. Zij mogen niet meer dan 100% van het ministersalaris verdienen. Dat betekent een salaris van maximaal 179.000 euro per jaar. Het jaar daarvoor gold dit al voor topfunctionarissen in de andere publieke en semipublieke sectoren.

- Door herindelingen zijn er 390 gemeenten in Nederland. Bij de start van het kabinet in november 2012 waren het er nog 415.

- De paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen zijn 2,67 euro goedkoper. Gemeenten mogen hier respectievelijk maximaal 64,44 euro en 50,40 euro voor vragen. De prijs voor paspoorten en identiteitskaarten voor minderjarigen blijft hetzelfde: 51,20 euro en 28,48 euro.

- Voor iedereen staat een Berichtenbox klaar, de digitale postbus van de overheid. Deze kan geactiveerd worden op www.mijn.overheid.nl . Veel overheidsinstanties versturen hiermee al digitale post; ook de Belastingdienst gaat steeds meer post digitaal versturen, waardoor de blauwe envelop langzaamaan verdwijnt. De Berichtenbox is aangesloten op MijnOverheid. Hierop kunnen mensen overzicht houden van hun zaken met de overheid.

Wonen en Rijksdienst

Koop:

- Tweeverdieners krijgen een grotere leencapaciteit. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Over het algemeen geldt dat de hypotheeknormen volgend jaar nagenoeg gelijk blijven.

- Het hypotheekbedrag, dat woningeigenaren voor een ‘nul-op-de-meter-woning’ extra kunnen lenen wordt opnieuw verhoogd naar 27.000 euro.

- De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘Loan-to-Value-ratio’) wordt met 1%-punt verlaagd naar 102%.

- Het maximale tarief, waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat met 0,5%-punt omlaag naar 50,5%. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting.

- Het eigen woning forfait blijft 0,75%.  

Huur:

- De inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning bedraagt 35.739 euro.

- De extra ruimte om maximaal 10 procent van de vrijkomende woningen toe te wijzen geldt voor inkomens tot 39.874 euro

- Woningcorporaties moeten aan de laagste inkomens beter betaalbare huurwoningen toewijzen. Bij nieuwe verhuringen aan mensen met (recht op) huurtoeslag geldt, dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan de zogeheten aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is dat deel van de huurprijs, waarboven geen, of nog maar beperkt huurtoeslag wordt vergoed.

- De maximale huurgrens (ook wel liberalisatiegrens) blijft 710,68 euro. De grens wordt per 1 januari voor drie jaar bevroren.

Bouw:

-Voor galerijflats geldt een onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt, dat de constructie onvoldoende is, dan zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.