Bijgewerkt: 25 juni 2022

Winkels in Amstelveen mogen op zon- en feestdagen langer open

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-09-2016

In Amstelveen mogen winkels op zon- en feestdagen langer open zijn, van 06.00 uur tot 22.00 uur. Voorheen was dit van 12.00 uur -18.00 uur. De nieuwe verordening is een resultaat van de door een meerderheid van de raad aangenomen motie ‘Ruimte voor ondernemers’. De strekking van de motie is, dat openingstijden van zon- en feestdagen gelijk is aan de openingstijden van de rest van de dagen. Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: “In gesprekken met ondernemers komt regelmatig aan de orde, dat ze graag meer ruimte willen hebben om zelf te bepalen, wanneer ze open zijn. Sommige ondernemers ervaren concurrentie vanuit Amsterdam, waar die ruimte er wel is. Met de nieuwe verordening willen we die ruimte bieden.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


De nieuwe verordening komt aan de orde in de Raadsvergadering van 9 november 2016. Bij de totstandkoming van de verordening is overleg gevoerd met de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties. Zij geven aan, dat ondernemers verschillend denken over de gewenste openingstijden. De vereniging geeft tevens aan de verruiming van de openingstijden en de mogelijkheid van incidentele ontheffingen individuele ondernemers in ruime mate de gelegenheid biedt om langer open te zijn op zon- en feestdagen. De verordening ligt inmiddels ter inzage tot 16 september 2016.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.