Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Winkels, sportclubs en kappers zijn weer open vanaf 15 januari 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-01-2022

Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten over deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omikron variant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten, tot dinsdag 25 januari 2022, wanneer opnieuw wordt besloten of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport. Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.Detailhandel en contactberoepen. De deuren van de detailhandel gaan dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm en er gelden een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags. Een overzicht van alle regels en voorwaarden en de antwoorden op veelgestelde vragen staan op www.rijksoverheid.nl/corona.

Mondkapjes. De mondkapjesplicht en het advies wordt uitgebreid. Geen stoffen mondkapjes meer.

Quarantaine. Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of al in 2022 corona heeft gehad, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Het quarantaine advies voor mensen met cruciale beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

Overige maatregelen. Met de recordhoogtes besmettingen van de omiFkronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan in het onderwijs, het openbaar vervoer, bij de politie en op allerlei andere belangrijke plekken tot grote problemen leiden. Daarom gelden deze maatregelen per 15 januari:

-Houd overal 1,5 meter afstand.

-Blijf bij klachten thuis en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag bij de GGD testen.

-Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.

-Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.

-Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.

-Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.

-Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. -Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2022)

Ernst Johan Kuipers tijdens de persconferentie op 14 januari 2022. Sinds 10 januari 2022 is hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Weer fysiek onderwijs op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Studenten op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Dit is volgens het OMT verantwoord en tevens van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Hierbij geldt een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht. Deze versoepeling zal per 15 januari 2022 ingaan. Onderwijsinstellingen krijgen de ruimte om dit vanaf volgende week in te regelen in de onderwijsprogramma’s. Dat maakte het kabinet vandaag bekend tijdens de persconferentie.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Rijksoverheid - 2022)

Robbert Dijkgraaf (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


In de huidige coronamaatregelen worden een aantal versoepelingen gedaan. Het kabinet vindt het belangrijk dat het onderwijs in het mbo en hoger onderwijs weer fysiek kan plaatsvinden. Minister Dijkgraaf: 'Het onderwijs heeft altijd grote prioriteit gehad in de afweging omtrent de coronamaatregelen, want de negatieve effecten van veel online studeren op jongeren zijn groot – wat ook bleek in de gesprekken die ik afgelopen week met studenten had. We hebben veel veerkracht van jongeren gezien, maar er tekent zich nu ook een grens af. Ondanks het hoge aantal besmettingen nemen we een aantal maatregelen om fysiek onderwijs verantwoord te kunnen geven.'

Voorwaarden voor verantwoord fysiek onderwijs in mbo en hoger onderwijs. Veel onderwijsinstellingen hebben de colleges voor de komende tijd in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf volgende week alleen te organiseren wanneer dit praktisch mogelijk is. Het is daarbij belangrijk dat mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten de volgende maatregelen hanteren:

• Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen, met uitzondering van tentamens en examens;

• Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen. Advies hierbij is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type 2 de voorkeur heeft;

• Het advies om preventief en bij klachten gebruik te maken van zelftesten. Zelftesten zijn voor studenten en docenten kosteloos aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl , of op te halen bij de onderwijsinstelling;

• Voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en het volgen van de quarantaine-richtlijnen;

• Waar aanwezig looproutes volgen in de gebouwen, zodat contact beperkt blijft. Daarnaast de ventilatie optimaal houden.

Ook blijft het belangrijk om de boosterprik te halen. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Op www.prikkenzonderafspraak.nl  kun je zien waar je snel een prik kunt krijgen.

Primair en voortgezet onderwijs. Naast de landelijke maatregelen, blijven in het primair en voortgezet onderwijs de nu geldende maatregelen van kracht. Zo doen leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool, leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel twee keer per week een zelftest. Ook dragen zij mondkapjes in de gangen. In de klas hoeft dat, zoals nu ook het geval is, niet. Daarnaast wordt de subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april 2022 via hun gemeente subsidie aanvragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.