Bijgewerkt: 6 december 2022

Winkelstrip Van der Hooplaan wordt herontwikkeld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-02-2009

Burgemeester en wethouders zien goede kansen voor de herontwikkeling van de winkelstrip aan de Van der Hooplaan. Na diverse verkennende gesprekken met partijen concluderen zij dit op basis van een door de firma Schuitema aangekondigd plan om een supermarkt te realiseren in de voormalige Volvogarage op de hoek Ambrosiuslaan/Van der Hooplaan.

vd Hooplaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Winkelstrip aan Van der Hooplaan


Het plan voldoet bij een eerste check aan de detailhandelsnota en de wijkvisie Keizer Karelpark en komt tegemoet aan al langere tijd bestaande wensen van het wijkplatform Keizer Karelpark en de winkeliersvereniging Van der Hooplaan voor een grotere supermarkt. Wel is voor de realisatie van het plan een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De plannen zijn met Netjes Beheer besproken, die eigenaar is van de naastgelegen winkels en de bovengelegen appartementen.

vd Hooplaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De al jaren verlaten Volvo garage wordt nu een supermarkt van C1000?


Netjes Beheer heeft aangegeven te studeren op het revitaliseren van het bestaande complex aan de Van der Hooplaan. Plannen zijn vooralsnog niet aangekondigd.

B en W hebben op 3 februari 2009 de zogeheten Quick Scan Van der Hooplaan vastgesteld. Dit betekent dat nu de haalbaarheid van het plan verder onderzocht kan worden en dat daarvan een uitwerking komt in een concept Nota van Uitgangspunten (NvU).

Over de NvU beslist de gemeenteraad, nadat iedereen in de gelegenheid is gesteld op de concept-NvU te reageren. Hierdoor kan de raad de reacties meewegen bij de vaststelling van de NvU.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.