Bijgewerkt: 1 juli 2022

Woningbouw op voormalig terrein Amstelveen College aan Tulpenburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-03-2014

Het college van Amstelveen heeft de tender voor de gronduitgifte aan de Tulpenburg 1-3, waar voorheen het Amstelveen College ( en daarvoor het Casimir Lyceum/ het Snellius Lyceum) was gevestigd, gegund aan bouwbedrijf Trebbe West B.V. uit Nieuwegein. Aan deze tender hebben vijf partijen deelgenomen. Trebbe West B.V. is de hoogste bieder die voldoet aan de gestelde gunningscriteria. Op 26 februari 2014 is de koopovereenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Trebbe ondertekend.

Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Dependance van het Amstelveen College aan Tulpenburg in Amstelveen in 2007. Het is het schoolgebouw van het voormalige Casimir Lyceum


In samenwerking met de gemeente Amstelveen zal Trebbe een ontwerp voor de woningen maken en een omgevingsvergunning aanvragen. Naar verwachting zal in de periode mei-juli 2014 het eerste deel van de woningen in verkoop worden gebracht. In totaal zullen er ca. 47 ruime eengezinswoningen op het terrein worden gerealiseerd. Afhankelijk van de voortgang van de verkoop, zal de bouw van het eerste deel van de woningen in het vierde kwartaal 2014 kunnen plaatsvinden. De verkoop van het tweede deel van de woningen zal naar verwachting kunnen starten na de zomervakantie.

trebbe Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2007)

Op 26 februari 2014 is de koopovereenkomst ondertekend door wethouder Jan-Willem Groot namens de gemeente Amstelveen en door de heer Hein J.H. Trebbe de directeur van Trebbe West B.V.


Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Uit deze tenderprocedure blijkt, dat er nog steeds veel belangstelling is onder marktpartijen voor woningbouw in Amstelveen. Uit vragen die we krijgen van verschillende inwoners uit Amstelveen merken we, dat ook veel woningzoekenden belangstelling hebben voor deze locatie. We verwachten dan ook, dat de woningen snel zullen zijn verkocht." 

Tot medio 2013 was op Tulpenburg 1-3 het Amstelveen College gevestigd. De sloop van de oude school is in december 2013 gestart en is naar verwachting eind maart 2014 afgerond. De nieuwe locatie van de school aan de Sportlaan is in augustus 2013 in gebruik genomen. 

De gemeenteraad heeft in 2012 voor de locatie Tulpenburg een bestemmingsplan vastgesteld met de bestemming ‘grondgebonden woningen’. Zodra er meer bekend is over de indeling van het gebied en het ontwerp van de woningen zal er door de gemeente een informatieavond worden gehouden. Naar verwachting zal dat eind april/begin mei zijn. Belangstellenden die interesse hebben in de koop van een woning kunnen zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden door een e-mail te sturen aan Tulpenburg@trebbe.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.