Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Woningbouwproject op de voormalige kantorenlocatie van HP

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-04-2019

Woningzoekenden kunnen mogelijk uitkijken naar een woningbouwproject op de voormalige kantorenlocatie van Hewlett Packard aan Startbaan 16 in Amstelveen. De plannen betreffen meerdere appartementengebouwen met in totaal 549 woningen, waarvan ruim 80 procent in het middeldure segment. Met het beoogde woningaanbod wordt vooral gericht op starters, jonge professionals, jonge gezinnen en een personen van wie de kinderen zijn opgegroeid en niet meer thuis wonen. 

In de ontwerp-startnotitie zijn in twee varianten woningbouwprogramma's uitgewerkt die na de inspraakperiode aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In variant A ligt de nadruk met name op het (lage) middeldure huursegment. Het betreft 56 procent lage middeldure huur, 19 % hoge middeldure huur, 7 % middeldure koopwoningen en 18 % duurdere koop. In variant B ligt meer focus op het middeldure koopsegment met 49 % lage middeldure huur, 16 % hoge middeldure huur, 19 % middeldure koop en 16 % duurdere koopappartementen. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon wethouder (D66) Ruimtelijke ordening


'Dit project kan een waardevolle bijdrage leveren aan de oververhitte woningmarkt in Amstelveen waar grote behoefte bestaat aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. Het initiatief past in de breed gedragen ambitie van de gemeenteraad om veel middeldure woningen in Amstelveen te realiseren. Daarnaast heeft ruim 85 procent van de woningen in deze plannen tenminste twee slaapkamers. Dat is goed nieuws voor jonge gezinnen en stellen.' zegt Floor Gordon wethouder (D66) Ruimtelijke ordening.

De transformatie van de voormalige kantorenstrook langs de Startbaan is de afgelopen jaren ingezet met de ontwikkeling van nieuwe woningbouw aan de Van der Hooplaan 241 en Startbaan 10 en 12. Ook het kantoorgebouw aan Startbaan 8 gaat op korte termijn plaatsmaken voor nieuwe woningbouw. Startbaan 16 is de laatste stap in de transformatie van deze voormalige kantorenstrook. 'In Amstelveen hebben we nog steeds leegstand in kantoren. Dit heeft te maken met een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. De behoefte aan traditionele kantoorruimte neemt steeds verder af. Tevens voldoet een deel van de kantorenvoorraad niet meer aan de eisen van deze tijd qua duurzaamheid en bereikbaarheid. Leegstaande kantoren die niet kansrijk zijn in de huidige kantorenmarkt, kunnen aan de voorraad worden onttrokken. Dit biedt grote kansen om een andere invulling aan deze locaties te geven, waaronder woningbouw. We kijken daarbij wel naar een goede balans tussen wonen en werken. Werken is ook een belangrijk speerpunt in Amstelveen. - zegt wethouder Gordon.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Het voormalige Hewlett Packard-gebouw aan Startbaan 16 in Amstelveen in 2018


In de ontwerp-startnotitie Startbaan 16 heeft de gemeente de randvoorwaarden vastgelegd voor de verdere vormgeving en uitwerking van het project. Vanaf woensdag 10 april 2019 heeft iedereen gedurende vier weken de mogelijkheid om een reactie op de ontwerp-startnotitie in te dienen. De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via de website https://www.amstelveen.nl/startbaan16  of bij de balie Bouwen in het raadhuis. De startnotitie zal na de inspraak worden behandeld in de gemeenteraad. De gemeenteraad zal de reacties meewegen en beoordelen bij het besluit tot vaststelling van de startnotitie. Op donderdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur vindt er een inloopavond plaats in het voormalige Hewlett Packard-gebouw aan Startbaan 16, waar iedereen welkom is. Experts van de gemeente en de ontwikkelaar zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.