Bijgewerkt: 4 maart 2024

Woningen zijn gemiddeld minder waard geworden in 2011

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
24-02-2012

Vorig jaar zijn woningen gemiddeld bijna € 7.000 minder waard geworden vergeleken met 2010. Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Zo nam de gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal met € 69.000 af, terwijl deze in Boekel met € 8.000 steeg. De onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt landelijk gemiddeld met 3,85%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 383 gemeenten naar de WOZ-taxaties en de ozb.

Volgens de gemeentelijke waardebepalingen is een gemiddelde woning in Bloemendaal tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 maar liefst € 69.000 minder waard geworden. Deze gemeente voert hiermee de lijst van sterkste dalers aan. In 2010 bedroeg de WOZ-waarde van een gemiddelde Bloemendaalse woning nog € 663.000 tegen € 594.000 in 2011: een daling van 10,41%.

Tweede op de lijst van grootste WOZ-dalers is de Noord-Hollandse gemeente Zeevang. Hier nam de gemiddelde woningwaarde tussen 2010 en 2011 af van € 311.000 naar € 282.000. Dit is een vermindering van € 29.000.

Grootste waardestijging in Boekel

In 20 gemeenten blijft de gemiddelde woningwaarde ondanks de slechte woningmarkt constant, of noteert zelfs een stijging. De verklaring hiervoor is, dat de prijzen van verkochte woningen min of meer hetzelfde bleven of stegen. Zo lijkt de woningmarktcrisis aan de Brabantse gemeente Boekel voorbij te gaan.

Hier steeg de gemiddelde woningwaarde met ruim € 8.000 van € 301.000 naar € 309.127. Ook in Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde: van  € 249.000 naar € 250.245, een toename van € 1.245. In Utrecht bleef de gemiddelde WOZ-waarde tussen 2010 en 2011 gelijk.

WOZ Amstelveen
(Bron Vereniging Eigen Huis - 2012)

Een tabel van het pdf Veranderingen WOZ- en ozb-tarieven van Vereniging Eigen Huis


Ozb-toppers en -dalers

De ozb stijgt het sterkst in de Gelderse gemeente Lingewaard (+55%). Ook in de gemeenten Noordoostpolder (+42%), Bodegraven-Reeuwijk (+30%) en Baarn (+27%) moet fors meer worden betaald voor de ozb. Gelukkig zijn er ook gemeenten waar de ozb daalt. De daling is het sterkst in de gemeenten Lopik (-7,4%) en Appingedam (-7,2%).

Controleer uw WOZ-waarde

Omdat de woningverkoop sterk is afgenomen, wordt het voor sommige gemeenten steeds moeilijker een betrouwbare WOZ-waarde te bepalen. Vereniging Eigen Huis adviseert alle eigenwoningbezitters kritisch naar de op de aanslag vermelde referentiepanden te kijken en zo nodig bij de gemeente de waarde van de zelf gekozen referentiepanden op te vragen. Vraag ook om het taxatieverslag van de eigen woning en controleer deze op feitelijke onjuistheden. Als de WOZ-waarde te hoog lijkt, kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Zie ook: WOZ- en ozb-tarieven (pdf)

Amstelveen

De gemiddelde WOZ-waarde was in Amstelveen in 2011 (met peildatum 1-1-2010) € 303.000. De gemiddelde WOZ-waarde in 2012 (met peildatum 1-1-2011) € 300.000.

De stijging, of daling van de WOZ-waarde 2011-2012: € -3000. Stijging/daling Onroerende Zaakbelasting 2011-2012 in procenten: 1,51%

WOZ?

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst, zoals een stuk grond, of huis. Goed en zaak zijn termen, die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht. Iedereen heeft een vermogen. In juridische zin is een vermogen het geheel van in geld waardeerbare rechten (activa) en verplichtingen (passiva) die aan een rechtssubject (natuurlijk- of rechtspersoon) toekomt.

Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek maakt een strikt onderscheid tussen tastbare rechten (zaken) en rechten, die dat niet zijn (vermogensrechten). Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek omschrijft al deze vermogensbestanddelen samen als goederen. De indeling in twee categorieën, namelijk roerende en onroerende, is licht verschillend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.