Bijgewerkt: 26 september 2021

Woningstichting Eigen Haard heeft 86 woningen in Amstelveen te koop aangeboden aan de huurders

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-05-2021

Op 5 maart 2021 hebben de gemeente Amstelveen, woningstichting Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen prestatieafspraken getekend voor de periode 2021-2024. U heeft daar een afschrift van ontvangen. In artikel 2.9 ‘Verkoop / Bestaand bezit’ is het volgende afgesproken: '86 woningen van Eigen Haard in twee complexen in de wijken Patrimonium en Kostverloren te koop aan te bieden aan zittende huurders en (bij mutatie) aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten.'

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de SP-Amstelveen technische vragen gesteld. Deze zijn op 30 maart 2021 beantwoord. Inmiddels heeft Eigen Haard de bewoners van de bewuste woningen aangeschreven.

Het gaat om de volgende adressen: Wijk Kostverloren, Eleanor Rooseveltlaan 31 t/m 113 (alleen de woningen, de garages worden hier niet verkocht). Wijk Patrimonium, Amstellandlaan 26-60 (even nummers) Amstellandlaan 25-59 (oneven nummers) Amstellandlaan 61+63. St Josephlaan 56+58 en de Vijverlaan 16-24 (even en oneven nummers)


De flat aan de Eleanor Rooseveltlaan 31 t/m 113


In de brief wordt aangegeven dat huidige huurders hun woning met korting kunnen kopen. Zij kunnen reageren via een in de brief vermeld e-mailadres. In de brief wordt ook aangegeven dat woningen die na mutatie vrij komen niet opnieuw te huur worden aangeboden maar worden verkocht. In eerste instantie worden deze woningen aangeboden aan huurders van Eigen Haard die willen doorstromen vanuit een huurwoning. Meer informatie hierover vindt u op www.eigenhaard.nl/doorstromen.

Doorstromen is het verhuizen van het ene huis naar het andere. Woningcorporaties moeten van de overheid huizen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van een huis moet passen bij uw inkomen en het aantal mensen waarmee u samenwoont. Eigen Haard wil de woningmarkt, die vrijwel op slot zit, in beweging krijgen. Daarom stimuleren zij doorstromen. Het achtergelaten huis komt weer beschikbaar voor andere woningzoekenden. Voor een aantal manieren hebben wij voorrangsregelingen. Lees hier meer over onze regelingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.