Bijgewerkt: 5 december 2022

Woongroep Holland investeert fors

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-07-2007

„De Woongroep Holland investeert fors in de maatschappij. Daar is bewust voor gekozen omdat we onze maatschappelijke taak serieus opvatten." Dit stelt directeur-bestuurder Jan van den Berg Jeths bij het verschijnen van het jaarverslag 2006.

„In 2006 luisterde Woongroep Holland onder andere naar de klant in de vorm een Woonwensenonderzoek. Ruim de helft van de bewoners vulde de enquête in. De antwoorden geven een representatief beeld van de wensen en input om waar mogelijk beleid en activiteiten bij te stellen."

Van den Berg-Jeths Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Jan van den Berg-Jeths, directeur van Woongroep Holland„We hebben een aantal nieuwbouwprogramma's voor starters, omdat er voor hen weinig geschikte woningen op de huidige krappe markt zijn. Een voorbeeld is Bankras in Amstelveen met de bouw van 96 MGE-koopwoningen (Maatschappelijk Gebonden Eigendom). MGE houdt in dat de woningen gedurende een groot aantal jaren voor een speciale doelgroep bereikbaar blijven."

„Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen startte de woongroep het project 'van groot naar beter'. Senioren worden direct benaderd met de vraag of ze willen verhuizen van een eengezinswoning naar een seniorenwoning.

De verhuis-coördinator inventariseert de wensen en bemiddelt direct bij een verhuizing. Er is geen standaardpakket omdat de bewoners steeds om andere zaken vragen. We geven een verhuiskostenvergoeding en nemen zonodig regelwerk uit handen. Senioren die er tegenop zien om te verhuizen worden op deze manier geprikkeld om over deze stap na te denken, omdat ze gesteund worden bij de verhuizing."

Tot slot nog wat feiten op een rij. Woongroep Holland leverde in 2006 170 nieuwe woningen op, 135 huurwoningen en 35 koopwoningen. Daarnaast startte de voorbereiding voor ruim 1.200 nieuwbouwwoningen. Er werden 246 woningen verkocht, waarvan 235 nieuw­bouwwoningen. In totaal werden 724 nieuwe huurcontracten afgesloten voor bestaande woningen en 135 voor nieuwbouwwoningen.

Woongroep Holland verhuurde veertien woningen aan asielzoekers, 89 aan sociaal en medisch urgenten en 95 aan stadsvernieuwingsurgenten. Voordat bewoners hun nieuwe woning betraden, werden de woningen gemiddeld voor 191 euro per woning opgeknapt.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.