Bijgewerkt: 27 februari 2024

Woongroep Holland: uit bestel zeer serieuze optie

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
02-10-2008

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Woongroep Holland (WH) acht het een „zeer serieuze optie" om uit het overheidsbestel van woningcorporaties te treden indien daartoe de mogelijkheid zou ontstaan. WH-directeur Jan van den Berg Jeths antwoordt dit desgevraagd op vragen van het Amstelveens Nieuwsblad.

„Uit het bestel treden verschaft ons veel meer investeringscapaciteit voor de volkshuisvesting in Amstelveen en Uithoorn," aldus Van den Berg Jeths. „Ook zullen we beter in staat zijn om de kernvoorraad op peil te houden." De huidige fiscale maatregelen kosten Woongroep tenminste 1,8 miljoen euro.

Van den Berg Jeths verwijt het rijk „via een U-bocht middels de fiscus geld te onttrekken aan de corporaties." De discussie is of het vermogen van een corporatie publiek geld is of privaat. Het rijk vindt het eerste, de corporaties het tweede. Via een aantal maatregelen wordt het vermogen van corporaties 'afgeroomd'.

Vd Berg Jeths  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Jan van den Berg-Jeths, directeur van Woongroep Holland


Beleid leidt tot verkoop sociale huur

Als het thans ingezette beleid onveranderd doorgaat, zullen woningcorporaties sociale huurwoningen moeten verkopen om aan het zware fiscale regime te kunnen voldoen. Woongroep Holland-directeur Jan van den Berg Jeths is zeer stellig. „Aanvankelijk zullen zo'n vijftig corporaties het heel zwaar krijgen.

Woongroep Holland zit daar nog niet tussen, maar op den duur zullen ook wij niet kunnen ontkomen aan de verkoop van die voorraad." Momenteel lopen juridische procedures tussen twee woningcorporaties (Woningstichting Den Helder en de Ommense corporatie De Veste) en de staat, c.q. het ministerie van VROM.

Vogelaar-heffing

De eerstgenoemden willen uit het overheidsbestel treden van 'toegelaten instellingen' die verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting (corporaties). Wie vrijwillig toetreedt, moet ook vrijwillig kunnen uittreden, zo luidt de redenatie.

Reden van uittreding is de winstbelasting die sinds 1 januari door corporaties moet worden afgedragen en de zogenoemde 'Vogelaar-heffing' die de minister heeft aangekondigd om haar plannen voor veertig achterstandswijken te financieren. De corporaties zijn in het nadeel omdat commerciële vastgoedpartijen meer aftrekmogelijkheden hebben, zo stellen de corporaties.

Van den Berg Jeths: „Het opmerkelijke is dat de woningwet niet voorziet in uittreding. Daarvan kan alleen sprake zijn bij liquidatie, maar dat is pas als de corporatie financieel omvalt." Van den Berg Jeths verwacht dat de juridische procedures nog maanden zullen duren. „Mochten de corporaties winnen dan zal dat een enorme schok geven in corporatieland."

Externe links: Kamer eens met heffing corporaties (pdf)    Ella VogelaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.