Bijgewerkt: 5 maart 2024

Woonlasten in 2023 met 50 euro of meer omhoog

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis/Rijksoverheid
20-12-2022

In een kwart van de gemeenten in Nederland gaan de woonlasten in 2023 met € 50 of meer omhoog. De aanslag die een huiseigenaar in 2023 van zijn gemeente ontvangt bedraagt gemiddeld € 887. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 van de 344 gemeenten. 

Meerpersoonshuishoudens (zoals gezinnen) betalen volgend jaar gemiddeld € 30 meer aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is een stijging van 3,6% ten opzichte van dit jaar. Koploper in de steekproef is de gemeente Teylingen met een lastenstijging van gemiddeld € 167 per huiseigenaar, gevolgd door Bodegraven-Reeuwijk (+ € 140) en Den Haag (+ € 130). Hekkensluiter is Doetinchem, waar de gemiddelde aanslag van de woonlasten juist € 83 lager uitvalt. 

Ozb uitschieters tot wel 38 %. De gemeente Medemblik* is in de steekproef koploper met een ozb-stijging van gemiddeld € 117, een verhoging van 38% Ook in het nabijgelegen Drechterland* jaar gaat de aanslag voor huiseigenaren met gemiddeld € 73 omhoog, een toename met 25% (*zie noot). In Bodegraven-Reeuwijk is de Ozb-stijging met € 105 (+24%) ook zeer fors. Opvallend is de forse ozb-verhoging van 22% in Den Haag ten opzichte van afgelopen jaar, toen die beperkt bleef tot een bescheiden 2,5%. Volgend jaar betalen huiseigenaren jaar gemiddeld € 33 meer aan de gemeente, maar ook dan nog ligt de ozb in Den Haag met € 184 nog ruim onder het landelijk gemiddelde van € 337.

Ozb stijgt landelijk gematigd met 4,1%. De onroerendezaakbelasting (ozb) neemt volgend jaar met 4,1% toe. Gezien de gemiddelde WOZ-waardestijging van woningen met 14,9% en de hoge inflatie lijkt deze belastingverhoging mee te vallen. Veel gemeenten compenseren de waardestijging dan ook met een relatief lager ozb-tarief. Dat is niet het geval voor huiseigenaren in een achttal gemeenten uit de steekproef waar de ozb volgend jaar met meer dan 15% omhoog gaat.

Lagere ozb in 25 gemeenten. In 25 van 107 gemeenten gaat de ozb volgend jaar omlaag. Het meest in Venlo, waar huiseigenaren gemiddeld € 46 minder belasting betalen (van € 386 naar € 340; een daling van bijna 12%). Ook in Wormerland en Ommen daalt de ozb met ruim 9%, wat gemiddeld neerkomt op € 30 lagere lasten. 

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia/Amstelveenweb.com - 2022)

De Nederlandse provincies vormen de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. Het Europese deel van Nederland is verdeeld in 12 provincies die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuur hebben. Deze provincies zijn weer onderverdeeld in 344 gemeenten

Afvalstoffen- en rioolheffing. Opvallend is de forse stijging van de afvalstoffenheffing in Teylingen met maar liefst € 148 (+58%). In Barendrecht betalen huishoudens volgend jaar € 95 meer voor het ophalen van het huisvuil, een stijging van 31%. In Den Haag gaat deze aanslag met € 75 per huishouden omhoog, wat neerkomt op een verhoging van 19%. De rioolheffing in de gemeente Simpelveld gaat volgend jaar met € 44 omhoog (+18%). Ook in Den Haag gaat deze heffing met € 23 omhoog, een toename van bijna 15%. * In Drechterland, Medemblik en Stede Broec stijgt de ozb onder meer door de overdracht van het wegenonderhoud door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan deze drie gemeenten. De hogere heffing die inwoners hiervoor betalen aan de gemeente wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van de waterschapslasten.

Over het onderzoek. De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing, maar krijgen geen ozb-aanslag opgelegd. Vereniging Eigen Huis deed in samenwerking met Marlyse Research een representatieve steekproef naar de ontwikkeling van de woonlasten in 107 gemeenten. In het eerste kwartaal van volgend jaar publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle 344 gemeenten. Alle cijfers zijn afkomstig van eigen opgaven van de vermelde gemeenten. Bijlage: Steekproef 107 gemeenten.

Volgens de Programmabegroting 2023 (pdf 204 pagina’s) van de gemeente Amstelveen de woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijgen met 2%. Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB + 4,5%
Rioolrecht + 0,0%
Afvalstoffenheffing + 0,0%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 1,9%, c.q. € 16,55 per jaar. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing blijven gelijk, de OZB wordt geïndexeerd met 4,5%. Voor wat betreft het rioolrecht zorgt de lagere rekenrente ervoor dat per saldo het tarief niet omhoog hoeft. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing is de structurele doorwerking van lagere uitgaven in de jaarstukken 2021 de belangrijkste verklaring. Daarbij zijn naast de loon- en prijsontwikkeling ook de hogere uitgaven die voortvloeien uit de Grondstoffenplan (cf. de Perspectiefnota 2023) verwerkt.

OZB? Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks Onroerende ZaakBelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie)woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.  Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.