Bijgewerkt: 23 april 2024

Woonwagenbewoners willen meer ruimte in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Roel Smit
27-03-2024

In de nieuwste aflevering van omroep 1Amstelveen het politieke programma Beslist! is helemaal gewijd aan de positie van de Amstelveense woonwagenbewoners. Zij hebben een pamflet opgesteld, waarin wordt gepleit voor meer ruimte voor woonwagens en vooral ook voor een gelijke behandeling. Het wordt in deze uitzending toegelicht.

Meer standplaatsen voor woonwagens, een transparante wachtlijst voor standplaatsen en de acceptatie van caravans als onderdeel van de woonwagencultuur. Een vrijkomende standplaats zou bovendien als eerste toegewezen moeten worden aan familieleden van de huidige bewoners van een woonwagenkamp. Dat zijn enkele van de eisen aan de gemeente die de Amstelveense woonwagenbewoners op tafel hebben gelegd in de 16de aflevering van Beslist!, het programma van 1Amstelveen over de lokale politiek.De aflevering is helemaal gewijd aan de positie van woonwagenbewoners. In december 2023 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, die was ingediend door Actief voor Amstelveen, waarin wordt gepleit voor een beter woonwagenbeleid. Veel gemeenten hebben de afgelopen tientallen jaren geprobeerd de woonwagencultuur langzaam te laten uitsterven, maar onder andere het College voor de Rechten van de Mens heeft gezegd dat dit beleid discriminerend is. Een mening die door de Amstelveense gemeenteraad unaniem wordt gedeeld.

Volgens de bewoners van de vier Amstelveense woonwagenkampjes, die zich inmiddels hebben verenigd in ‘Woonwagenbelangen Amstelveen’ heeft de motie echter nog geen enkel resultaat opgeleverd. Het door wethouder Adam Elzakalai toegezegde ‘gesprek’ met de woonwagenbewoners heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom komen ze nu zelf met concrete wensen. Een ‘eerlijke behandeling’, met ‘dezelfde rechten en plichten’ als Amstelveners die een huis van steen bewonen en het ‘tegengaan van discriminatie’, vormen daarbij het kernpunt.

In de uitzending van Beslist! zijn te gast de Amstelveense woonwagenbewoners Alberdina Schild en Rika Kruijer en Sabina Achterbergh (Woonwagenbewoners Nederland). Het programma Beslist! is gepresenteerd door Julia den Heijer en Roel Smit. Techniek: Frank Duncker.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.