Bijgewerkt: 17 april 2024

Woonzorgcentra Brentano en Nieuw Vredeveld fuseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
18-12-2010

Vrijwilligersavond 2010

Op donderdag 16 december 2010 vond weer de jaarlijkse kerstviering voor vrijwilligers plaats, in het restaurant van woonzorgcentrum ’t Huis aan de Poel van Stichting Brentano Amstelveen.

Tijdens deze avond bedankte Fransje van Zwieten-Krom, coördinator vrijwilligerswerk en mantelzorgers, de meer dan 140 vrijwilligers voor al het werk en de bijzondere inzet in het afgelopen jaar.

Brentano
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Zwieten-Krom, coördinator vrijwilligerswerk en mantelzorgers verwelkomt alle aanwezigen tijdens de Vrijwilligersavond 2010


Frans van Rijn, lid Raad van Bestuur van de Stichting Brentano Amstelveen, was ook aanwezig en hij had veel nieuws te vertellen in zijn toespraak:

'Een bijeenkomst als deze, in december, is natuurlijk een moment van terugblik en van vooruitblik. Als wij eerst kijken naar onze gebouwen, dan gaat in het jaar 2011 het nodige gebeuren. Het eerste is, dat wij een complex gaan openen en daardoor mensen gaan verhuizen naar een verzorgingshuis met aanleunwoningen, genaamd “Belmonte”.’ ‘Deze naam werd aangedragen door vrijwilliger Peter de Jong. Zijn voorstel is gebaseerd op de geschiedenis van de plek, waar de nieuwe locatie staat. In 1708 bezat Manuel Belmonte in deze buurt een hofstede.’

‘In het nieuwe complex komen ruimtes voor fysiotherapie, restaurant, grand- café, fitness- en wellness mogelijkheden en een huisartsenpraktijk. Verzorgingshuis Belmonte, de werknaam was Langerhuize, is gelegen tegenover het “Zonnehuis”en heeft 30 vaste plaatsen voor cliënten en in begin maart gaan mensen uit “Olmenhof” naar de nieuwbouw verhuizen. Dit is de eerste actie, die in 2011 gaat gebeuren.’

In augustus-september gaan de overige cliënten van “Olmenhof” tijdelijk verhuizen naar “De Luwte”. Daar hebben wij 55 plaatsen. Op een bepaald moment is dan “Olmenhof” helemaal leeg en gaan wij na de sloop, met de nieuwbouw beginnen. De bouw zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen,waarna de mensen weer terug kunnen. De mensen in “Belmonte” blijven gewoon daar wonen.’

Brentano
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Frans van Rijn, lid Raad van Bestuur van de Stichting Brentano Amstelveen spreekt de mensen toe


‘De volgende actie is “Klaasje Zevenster”, een locatie die echt is verouderd. Wij zijn al jaren bezig geweest, om te bedenken over wat daar terug moet komen. Nu zijn we zo ver en schatten in dat in 2013 de eerste gebouwen plat gaan en wij in fasen nieuwbouw gaan verwezenlijken. Fasegewijs betekent dat er niet in één keer een paar bulldozers komen en al de gebouwen platgooien, maar dat er eerst een deel nieuwbouw komt, waar een aantal mensen kunnen wonen. Daarna wordt er weer verder gebouwd. Het duurt wel een paar jaar, voordat alles daar klaar is, maar de plannen worden steeds concreter.’

Fusie

‘Op 1 januari 2011 gaan wij fuseren met verzorgingshuis “Nieuw Vredeveld”, dat in Amstelveen goed bekend is. “Nieuw Vredeveld” is een fijne partner voor ons om mee samen te werken. Dat komt, omdat onze beider beleid is: richten op Amstelveen. Wij denken, dat wij dat goed kunnen doen.’

Wij hebben geen expansiedrift en willen ook geen grote organisatie worden, want Brentano is groot genoeg. Maar met “Nieuw Vredeveld” erbij is het gewoon handiger, omdat je nog meer spreiding hebt in de gemeente Amstelveen. Voor “Nieuw Vredeveld” is het ook heel fijn, want zo’n huis moet ook voldoen aan kwaliteitseisen, aan brandveiligheidseisen, aan allerlei opleidingen en dergelijke en als je dat voor een huis doet, kost het bijna evenveel tijd, als je het bij meerder huizen doet. Dus voor hen is de fusie ook interessant en dus hebben wij elkaar gevonden,want wij werken al samen op verschillende gebieden.’

Financiën

Het is ook leuk om te zeggen, dat Brentano financieel een gezonde organisatie is. Wij hebben met positieve resultaten gedraaid de laatste jaren en hebben voldoende eigen vermogen – solvabel- om met de banken te kunnen praten. Hierdoor kunnen wij de nieuwbouwplannen bij Klaasje Zevenster misschien geheel, of gedeeltelijk helemaal zelf financieren. Dat geeft rust in de organisatie en als wij dan kijken naar de tevredenheid van onze medewerkers, - die bovengemiddeld is,- als wij kijken naar de tevredenheid van onze cliënten- die voldoende is- dan hebben wij het hier bij Brentano heel goed voor elkaar en daar heeft u ook aan meegewerkt’.

Brentano
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De vrijwilligers luisteren naar de toespraak in de zaal van zorgcentrum 't Huis aan de Poel


‘Al onze mantelzorgers en vrijwilligers die dragen hun steentje bij en wij zijn hen daarvoor heel erkentelijk. Een motto hier bij Brentano is: “Leef je eigen leven!”, dat geldt zowel voor onze cliënten, als voor onze medewerkers. Al onze medewerkers hebben workshops gehad in de afgelopen jaren en volgend jaar gaat u daar ook aan meedoen. Volgend jaar zal u uitgenodigd worden om daarover te praten, over een stukje klantvriendelijkheid, of een stukje bejegening en wel helemaal vanuit jezelf je eigen leven te leiden’.

Ik wens u een hele prettige avond en geniet er van, want u heeft het verdiend! Heel, heel prettige avond!' En met deze woorden beëindigde de heer Van Rijn zijn toespraak.

Het duo Mark Wanninkhof op piano en bassist Tom Kwakenaat zorgden voor sfeervolle jazzy achtergrondmuziek. Het thema van de avond was “Ik hou van Holland” dus de keukenbrigade van Coöperatie Langerhuize heeft echte Oud Hollandse winterkost gekookt. Er was gezorgd voor een Oud Hollands Buffet, dat uitgestald stond op grote tafels, zodat iedereen naar eigen keuze het eten kon opscheppen…..

Er was onder meer hutspot, rode kool, heerlijke worst, maar ook parelhoen ragout en natuurlijk toetje. Het eten was verrukkelijk en het vooral uit vrouwen bestaande vrijwilligersgezelschap genoot van de heerlijke maaltijd. Het management team van Brentano heeft hun best gedaan om de avond probleemloos te laten verlopen.

Alle aanwezige vrijwilligers bedankten voor de toespraak en de fijne avond met een groot applaus. Het feest duurde tot ongeveer 21 uur en na afloop kregen de mensen een goed gevuld kerstpakket, waarna zij weer huiswaarts keerden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.