Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Woordenschat programma Logo3000 helpt taalvaardigheid van peuters

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2021

De woordenschat van kinderen snel en met plezier vergroten. Dat is het doel van woordenschatprogramma Logo3000. De gemeente Amstelveen heeft de primeur. Pedagogisch medewerkers krijgen hier een apart scholingstraject om Logo3000 in peutergroepen te kunnen geven.

De training was tot nu toe vooral bedoeld voor leerkrachten. Een deel van de basisscholen in Amstelveen werkt in de kleutergroepen al met Logo3000. Dit schooljaar krijgen peutergroepen met een aanbod peuterarrangementen en voorschoolse educatie het programma ook aangeboden. Amstelveen heeft nu een primeur; de training is aangepast voor het werken in peutergroepen en de kinderopvang en alle peutergroepen gaan in 2022 met Logo3000 werken.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Wethouder Berkhout bekijkt samen met pedagogisch medewerkers van kinderopvang Hestia het lesmateriaal van Logo3000. Louise Ross directeur van Rezulto Onderwijsadvies (geheel rechts) volgt de actie


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs ging een kijkje nemen tijdens een trainingsavond bij kinderopvang Hestia en sprak met de pedagogisch medewerkers. Frank Berkhout: 'Met het aanbieden van Logo3000 willen we de kansengelijkheid van kinderen vergroten. Ze starten op deze manier taalvaardiger op de basisschool als ze al op jonge leeftijd Nederlandse woorden krijgen aangeboden. Ook ouders worden hierbij betrokken. Want de woorden die peuters op de groep leren, kunnen ze thuis verder oefenen.'

Met de invoering van Logo3000 wil de gemeente het taalaanbod Nederlands voor meertalige peuters versterken. Deze kinderen hebben in hun eigen taal wel een woordenschat maar kennen de Nederlandse woorden hiervoor nog niet. Logo3000 helpt om in korte tijd veel Nederlandse woorden te leren zodat ze met voldoende Nederlandse taal kunnen starten op de basisschool. Logo3000 is ontwikkeld door Rezulto, directeur Louise Ross: 'Voor ons is dit traject in Amstelveen een interessante vervolgstap. Het is de eerste keer dat we deze training geven, die speciaal ontwikkeld is voor pedagogisch medewerkers. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten die van deze Amstelveense aanpak kunnen leren.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.