Bijgewerkt: 8 december 2021

World Cleanup Day 2020 bij basisschool Piet Heijn in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Michel Houttuin
17-09-2020

World Cleanup Day (of WCD= Werelddag voor opruimen) is een jaarlijks wereldwijd sociaal actieprogramma dat gericht is op de bestrijding van het wereldwijde probleem van vast afval, waaronder het probleem van zeepuin. Het wordt gecoördineerd door de Estse organisatie Let's Do It! Wereld. De volgende Wereld Opruimingsdag is 19 september 2020.

De World Cleanup Day wordt gevierd met het opruimen van zwerfvuil en het in kaart brengen van afval in elke tijdzone. In bijna elk land worden in de buurt van de internationale datumlijn in Hawaï en Amerikaans-Samoa milieuschoonmaakbeurten gehouden tot het einde.

Foto Amstelveen
(Foto Michel Houttuin - 2020)

De leerkrachten van OBS Piet Hein in Amstelveen met de verzamelde zwerfafval op het schoolplein op 16 september 2020


De World Cleanup Day vindt plaats in de loop van een periode van 24 uur, jaarlijks op 3 september. De World Cleanup Day heeft tot doel het bewustzijn van de afvalcrisis te vergroten door alle geledingen van de samenleving te mobiliseren om deel te nemen aan opruimacties. Individuen, overheden, bedrijven en organisaties worden allemaal aangemoedigd om deel te nemen aan opruimacties en om oplossingen te vinden voor het aanpakken van slecht beheerd afval. Er zijn tal van organisaties die wereldwijd evenementen in het kader van de World Cleanup Day faciliteren en organiseren. Net als Earth Day is World Cleanup Day onpartijdig, apolitiek en niet verbonden aan een nationale of mondiale politieke partij of discrete ideologie. Op de foto staan de leerkrachten van OBS Piet Hein in Amstelveen. Ze gingen op woensdag 16 september 2020 tijdens de pauze van de studiedag de buurt in om in het kader van #worldcleanupday in de buurt zwerfafval op te ruimenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.