Bijgewerkt: 19 april 2024

ZAAI Amstelveen goes international!

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-03-2023

ZAAI is hét ontwikkelprogramma voor startende ondernemers van de gemeente Amstelveen. Voor het tweede jaar neemt er een Internationale groep deel aan het traject. Donderdag 9 maart 2023 was er voor de eerste keer een internationale ZAAI netwerkbijeenkomst, waarbij lokale en internationale ondernemers uit Amstelveen met elkaar werden verbonden.

In januari 2023 zijn de Nederlandse en Engelstalige groep enthousiaste ondernemers gestart met traject van ZAAI, hét groei & verbind traject voor startende ondernemers in Amstelveen. Tijdens het programma volgen de ondernemers diverse masterclasses, doen aan intervisie, bezoeken netwerkbijeenkomsten en bedrijven in Amstelveen.

Internationale netwerkbijeenkomst. Naast de ZAAI-lingen uit 2023 en 2022 waren Amstelveense (internationale) ondernemers en vertegenwoordigers uit branche- en belangenorganisaties aanwezig zoals de Ondernemersvereniging Amstelveen, de Indian Business Chamber en de Bright Future Foundation. ZAAI staat voor verbinding en netwerken en dit stond centraal tijdens de netwerkbijeenkomst. Zoals wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken) ook concludeerde in zijn welkomstwoord dat meer dan 18 nationaliteiten het ZAAI programma volgden en afsloot met een proost op de eerste internationale netwerkbijeenkomst.

'Startende ondernemers zijn belangrijk voor de vernieuwing van de Amstelveense economie. Ons ZAAI-programma reikt starters kennis aan om de ondernemersvaardigheden en –capaciteit te versterken en brengt hen in contact met ervaren ondernemers. Netwerken is namelijk heel belangrijk voor starters. Amstelveen is met 142 nationaliteiten een hele internationale stad. Daarom bieden wij ook een Engelstalig Zaai-programma aan'- zegt Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken.

Bedrijfsbezoeken. Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst waren de ZAAI-lingen te gast bij Het Hoofdkwartier Koffiebranderij. Roland Buurman en Arnoud Kruiver namen de ZAAI-lingen mee in hun avonturen van het ondernemerschap en nieuwe plannen. Daarna stond een bezoek aan kwekerij RM Plants op het programma. Eigenaar Rémi van Adrichem vertelde vol passie over zijn manier van ondernemen en leidde de ZAAI-lingen rond door zijn duurzame kwekerij, die volledig zijn eigen elektriciteit opwekt, een ondergrondse waterberging heeft en verwarmd wordt met warmtepompen.

Meer informatie. Wil jij als lokale ondernemer de ZAAI-lingen inspireren met jouw ondernemersverhaal? Meer informatie over het programma vind je op de website van Zaai Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

ZAAI is the development program for starting entrepreneurs of the municipality of Amstelveen. For the second year, an international group is taking part in the programme. On Thursday, March 9, 2023, there was an international ZAAI network meeting for the first time, connecting local and international entrepreneurs from Amstelveen.

In January 2023, the Dutch and English-speaking group of enthusiastic entrepreneurs started the ZAAI trajectory, the growth & connect trajectory for starting entrepreneurs in Amstelveen. During the program, the entrepreneurs follow various masterclasses, participate in intervision, visit network meetings and companies in Amstelveen.

International networking meeting. In addition to the ZAAI from 2023 and 2022, Amstelveen (international) entrepreneurs and representatives from industry and interest groups were present, such as the Entrepreneurs Association Amstelveen, the Indian Business Chamber and the Bright Future Foundation. ZAAI stands for connection and networking and this was the focus of the network meeting. As alderman Adam Elzakalai (Economic Affairs) also concluded in his welcome speech that more than 18 nationalities followed the ZAAI program and concluded with a toast to the first international network meeting.

'Starting entrepreneurs are important for the renewal of the Amstelveen economy. Our ZAAI program provides starters with knowledge to strengthen entrepreneurial skills and capacity and brings them into contact with experienced entrepreneurs. Networking is very important for starters. Amstelveen is a very international city with 142 nationalities. That is why we also offer an English-taught Sowing program'- says Adam Elzakalai (VVD) alderman for Economic Affairs.

Company visits. Prior to the network meeting, the ZAAI people were guests at Het Hoofdkwartier Koffiebranderij. Roland Buurman and Arnoud Kruiver took the ZAAI people on their adventures of entrepreneurship and new plans. After that, a visit to nursery RM Plants was on the program. Owner Rémi van Adrichem spoke passionately about his way of doing business and showed the ZAAI people around his sustainable nursery, which generates its own electricity entirely, has an underground water storage and is heated with heat pumps.

More information. As a local entrepreneur, do you want to inspire the ZAAI people with your entrepreneurial story? More information about the program can be found on the website of Zaai Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.