Bijgewerkt: 2 december 2023

Zelfrijdende auto's en vrachtwagens op de openbare weg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-10-2014

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) past de ontheffingsregels aan, zodat vanaf 2015 grootschalige testen met zelfrijdende auto's en vrachtwagens op de openbare weg mogelijk zijn. De RDW wordt bevoegd om voor de testritten ontheffing te verlenen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Google's zelfrijdende (driverless) auto, een omgebouwde Toyota Prius tijdens een testdrive


Het voorstel voor de verruiming van de ontheffingsregels wordt vandaag gepubliceerd. Betrokken sectoren en kennisinstellingen kunnen er de komende tijd op reageren. Het voorstel wordt begin volgend jaar aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. Als de Tweede Kamer akkoord is met de nieuwe regeling, kunnen behalve huidige kleinschalige testen ook grotere proeven starten.

Minister Schultz heeft in juni 2014 aangekondigd, dat zij wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Aanpassing van de regels is daarvoor een belangrijke stap. Voertuigen die in een treintje kunnen rijden, met elkaar en met verkeerscentrales kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu.Schultz: “De ontwikkelingen van de zelfrijdende voertuigen gaan snel. Als je de nieuwe technieken in sommige auto’s ziet, dan kun je zeggen, dat de transitiefase al begonnen is. Nederland is de ideale proeftuin voor grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen. We hebben met onze kennisinstellingen en de automotive-sector veel kennis in huis en een goede infrastructuur om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren.”

Inmiddels hebben zich al diverse partijen gemeld die op de Nederlandse wegen testritten willen uitvoeren met zelfrijdende voertuigen. TNO wil in samenwerking met onder andere DAF, havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland komend voorjaar starten met proeven waarbij vrachtwagens virtueel in een treintje gaan rijden. Transport en Logistiek Nederland organiseert dit najaar samen met Scania een demonstratie van zelfrijdende vrachtwagens. De provincie Gelderland en de Wageningen UR verkennen de mogelijkheden voor testen in 2015 met zelfsturende auto’s op de wegen in het gebied Foodvalley tussen Ede en Wageningen. Verder heeft de Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI), een samenwerkingsverband van onder meer de TU Delft, TNO en Toyota, plannen voor testen in 2016. Het voorstel tot wijziging van het besluit ontheffingsverlening exceptionele transporten voor de ontwikkeling van de zelfrijdende auto is in te zien op deze website.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.