Bijgewerkt: 17 april 2021

Ziekenhuis Amstelland gaat over op een nieuw elektronisch patiëntendossier

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
24-11-2020

Ziekenhuis Amstelland is een samenwerking aangegaan met Amsterdam UMC voor het gebruik van hun elektronisch patiëntendossier (EPD) van Epic Systems. Al langer had Ziekenhuis Amstelland de wens om het EPD en daarmee hun ICT toekomstbestendig in te richten. Door deze samenwerking is dit nu versneld mogelijk. Er wordt een speciaal projectteam ingericht om dit mogelijk te maken.

Beide ziekenhuizen werken straks met hetzelfde patiëntendossier-systeem, waardoor de uitwisseling van dossiers eenvoudiger is. De dossiers van gezamenlijke patiënten blijven strikt gescheiden. Nog steeds zal een patiënt, net zoals voorheen, voor een behandeling of onderzoek in Amsterdam UMC, of andersom, toestemming moeten geven dat artsen inzage hebben in hun dossier.

Foto Amstelveen
(Foto Duncan de Fey - 2018)

Esther Agterdenbos voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland


Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland: 'De onderlinge samenwerking die er al is met Amsterdam UMC op het gebied van zorgherschikking kan nu in de overdracht van patiënten-informatie beter ondersteund worden. En doordat Amsterdam UMC ook een innovatieve werkplek-structuur gaat leveren zetten we, als kleinschaliger regioziekenhuis, op ICT gebied flinke stappen vooruit. Daar ben ik zeer enthousiast over. In de zorg worden ICT uitdagingen groter en steeds meer investeringen zullen nodig zijn. Denk onder andere aan ICT-ondersteuning bij zorg thuis, gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en artificial intelligence.'

'Dit initiatief is precies in lijn met de gewenste rol van de umc’s in de regio. De minister van VWS en de umc’s hebben vorig jaar afgesproken dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking in de regio én dat we bijdragen aan goede gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen. Het is bovendien het zoveelste mooie gezamenlijke project met Ziekenhuis Amstelland' -zegt Frida van den Maagdenberg van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC

Voor de medewerkers in Ziekenhuis Amstelland gaat deze overstap veel betekenen in hun dagelijks werk. Een ander systeem betekent een nieuwe manier van werken. De medisch specialisten zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het aangaan van deze samenwerking. 

Wik Ten Holt, cardioloog en één van de betrokken medisch specialisten: 'Het grote voordeel dat beide ziekenhuizen gebruik maken van Epic Systems is dat informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is, zodat artsen een compleet beeld hebben van de patiënten die zij gezamenlijk behandelen. Bovendien zullen het onderhoud van- en vernieuwingen in het EPD-systeem door Amsterdam UMC worden gedaan. Wij liften dus mee op innovaties die daar al voor alle specialismen worden geïmplementeerd. We hebben natuurlijk ook een stem in de inzet van toekomstige wijzigingen, zodat voor Ziekenhuis Amstelland specifieke applicaties ook doorgang kunnen vinden.'

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

Een pagina in het elektronisch patiëntendossier


Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is de gesystematiseerde verzameling van elektronisch opgeslagen gezondheidsinformatie van de patiënten in een digitaal formaat. Deze dossiers kunnen worden gedeeld over verschillende zorginstellingen. De dossiers worden gedeeld via op het netwerk aangesloten informatiesystemen of andere informatienetwerken en -uitwisselingen. EPD's kunnen een reeks gegevens bevatten, waaronder demografische gegevens, medische geschiedenis, medicatie en allergieën, immunisatiestatus, resultaten van laboratoriumtests, radiologiebeelden, vitale functies, persoonlijke statistieken zoals leeftijd en gewicht, en factureringsgegevens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.