Bijgewerkt: 14 juni 2021

Ziekenhuis Amstelland heeft 2020 afgesloten met een financieel resultaat van 1,7 miljoen euro

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
01-06-2021

Ziekenhuis Amstelland heeft 2020 afgesloten met een financieel resultaat van  1,7 miljoen euro. Daarmee laat het ziekenhuis voor het derde jaar achter elkaar een positief resultaat zien. Dit blijkt uit het jaarverslag van Ziekenhuis Amstelland dat vandaag is gepubliceerd (pdf 74 pagina’s). 
Het positieve financiële resultaat is bereikt in een jaar, waarin COVID-19 een grote impact had op de ziekenhuiszorg. Ofschoon dit ertoe heeft geleid dat het resultaat lager dan voorzien was in de meerjarenbegroting, behaalde Ziekenhuis Amstelland over 2020 een positief resultaat. De samenwerking met de regionale zorgpartners en in het bijzonder met Amsterdam UMC resulteerde in meerdere succesvolle zorgherschikkingstrajecten en een hierbij behorende omzetgroei. Een voorbeeld hiervan is de zorg voor CVA-patiënten, waarbij Ziekenhuis Amstelland patiënten met een beroerte overneemt van Amsterdam UMC die niet per se in een academisch ziekenhuis behandeld hoeven te worden. 

Foto Amstelveen
(Bron Ziekenhuis Amstelland - 2021)

prof. dr. Sophia de Rooij (1969) is sinds 1 maart 2020 voorzitter Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Amstelland


Sophia de Rooij voorzitter Raad van Bestuur: 'Ondanks alle uitdagingen in 2020 kunnen we dankzij de grote inzet van alle medewerkers en medisch specialisten dit jaar opnieuw met een positief resultaat afsluiten. We zullen echter zorgvuldig op de ingezette koers moeten blijven sturen om ook in de komende jaren de benodigde resultaten te halen. Daarbij zal een goede, evenwichtige balans moeten worden gevonden tussen het bieden van de zorg aan patiënten met COVID, de zorg die we al onze patiënten willen bieden en de zorg voor onze medewerkers.'

Ziekenhuis Amstelland is een deskundig en vooral menselijk ziekenhuis. Met bijna 1000 medewerkers werken we op vele fronten samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Met hart en ziel. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Bij ons kan iedereen terecht voor vrijwel alle specialismen, voor snelle diagnose en een persoonlijke behandeling. Van spoedeisende hulp tot intensive care. Van advies tot opname. Van voorzorg tot nazorg.

Dankzij onze centrale ligging zijn we altijd dichtbij voor alle inwoners van de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer, Ronde Venen en Amsterdam. We zijn er voor iedereen van welke achtergrond, leeftijd of in welke levensfase dan ook. Bovendien hebben we een bijzondere functie voor de Joodse gemeenschap. Als regioziekenhuis zijn we nauw verbonden met de huisartsen, omliggende ziekenhuizen en andere zorgverleners in de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.