Bijgewerkt: 24 juni 2024

Zonder starters, blijft herstel van de woningmarkt uit

Nieuws -> Informatief

Bron: ING
25-03-2012

Potentiële starters blijven zoeken naar een huis. Ruim tweederde van de starters heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd op de woningmarkt. Zij zetten echter niet door, slechts een kwart komt na de huizenzoektocht ook tot een bod. Daarmee heeft in totaliteit slechts één op de vijf starters het afgelopen jaar een bod uitgebracht.

Dat blijkt uit het ING Woonbericht, een terugkerend onderzoek onder starters en koopwoningbezitters naar het vertrouwen in de woningmarkt. Drie op de tien ondervraagden verwacht dat de overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 op twee procent gehandhaafd blijft.

Starters verwachten verdere daling huizenprijzen

Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. De weergave van dit vertrouwen – de WoonIndex – staat onveranderd op 89 punten. Een stand onder de 100 betekent, dat nog altijd meer mensen negatief dan positief denken over de woningmarkt.

Ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht zal worden en de eigen financiële situatie is de houding van de consumenten onveranderd. Intussen blijven consumenten vermogen opbouwen. Het aantal koopwoningbezitters dat vermogen opbouwt om de hypotheek na dertig jaar af te lossen, is nagenoeg gelijk aan het vierde kwartaal van 2011 (59%).

Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Nieuwbouwhuizen in Amstelveen in Westwijk: de Westhoek


Dennis Noordervliet, directeur marketing hypotheken ING: “Er zijn de laatste tijd veel plannen gepresenteerd over de woningmarkt, maar consumenten wachten af wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat verklaart het ongewijzigde sentiment. Vier op de vijf starters verwacht een verdere daling van de huizenprijzen. De gedaalde huizenprijzen zorgen ervoor dat het voor starters nu een gunstige periode is om een huis te kopen.”

Starters maken zich steeds minder zorgen over het kopen van een woning

Het aantal starters, dat zich zorgen maakt over het kunnen kopen van een woning is afgenomen naar 38% (was in het derde kwartaal nog 47%). Bijna 90% van de starters denkt dat er nu meer ruimte is om te onderhandelen over de prijs van een huis dan een jaar geleden. Daarnaast denken met name starters (66%) dat ze nu meer ‘huis’ voor hun geld kunnen krijgen. De belangrijkste reden voor starters om geen bod uit te brengen op een huis dat ze op het oog hebben is de onzekere economie (35%) en de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek (22%).

Noordervliet: “Wij zien, dat starters zich in grote aantallen oriënteren, maar dat het nog beperkt tot aankopen leidt. Opvallend hierbij is, dat 29% van de starters aangeeft dat de huizen niet voldoen aan de wensen. Zonder starters blijft herstel van de woningmarkt uit. Starters zetten niet echt door omdat ze onvoldoende weten waar ze aan toe zijn.

Aan die onzekerheid moet zo snel mogelijk een einde komen. De woningmarkt is gebaat bij een integrale aanpak, waarbij naar alle facetten van huren en kopen wordt gekeken. Belangrijk hierbij is dat maatregelen geleidelijk worden ingevoerd met compensatie voor die consumenten die financieel geraakt worden.”

Koopwoningbezitter wil eerst huis verkopen

Voor koopwoningbezitters zit de woningmarkt letterlijk op slot. Zij wachten (69%) op de verkoop van het eigen huis, voordat ze een bod uitbrengen op een ander huis. Van de koopwoningbezitters heeft 14% zich het afgelopen jaar georiënteerd op een nieuwe woning.

Drie op de tien verwacht handhaving verlaagde overdrachtsbelasting

Drie op de tien woningbezitters en starters verwacht, dat de overdrachtsbelasting van twee procent per 1 juli 2012 gehandhaafd blijft. Een op de tien woningbezitters en zes procent van de starters verwacht dat de overdrachtsbelasting definitief wordt afgeschaft.

Het merendeel van de woningbezitters (36%) en starters (40%) verwacht echter, dat de overdrachtsbelasting teruggaat naar het oude niveau van zes procent. Noordervliet: “ING is voorstander van handhaving van het verlaagde percentage overdrachtsbelasting of voor volledige afschaffing als onderdeel van een integrale aanpak.“

Maximum hypotheekbedrag beperken?

Consumenten reageren negatief op mogelijke plannen, waarbij maximaal 90 procent van de waarde van de koopwoning geleend mag worden (52% van de starters reageert negatief,40% koopwoningbezitters). De helft van de starters denkt, dat zij als gevolg van dit plan de eerstkomende jaren geen huis kunnen kopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.