Bijgewerkt: 25 juli 2024

Zonnepanelen op Speelboerderij Elsenhove en Escapade

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2012

De gemeente Amstelveen wil zonnepanelen plaatsen op de daken van Speelboerderij Elsenhove, het gebouw van Wijkbeheer aan de Amsterdamseweg en op Escapade 2. Op deze locaties zijn de zonnepanelen goed zichtbaar en wordt het beste financiële rendement verwacht. De gemeente verwacht ongeveer 45000 kWh per jaar op te kunnen wekken, gelijk aan het jaarverbruik van 12 huishoudens.

De gemeenteraad heeft op 9 mei 2009 het Energiebeleidsplan 2009-2012 vastgesteld. Hierbij is een bedrag van € 70.000,- gereserveerd voor zonnepanelen op gemeentelijke panden. Nadrukkelijk is toen ook het raadhuis genoemd als voorbeeldproject. Onderzoek heeft echter aangetoond, dat andere locaties geschikter zijn.

De zichtbaarheid is daar beter dan bij het raadhuis en de zonnepanelen zijn daar ook economisch rendabeler. Dit heeft vooral te maken met het grote verschil in energiebelasting die geheven wordt tot 10.000 kWh en daarboven.

Elsenhove Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De boerderij op Elsenhove


De gemeente wil wel onderzoeken, of zonnepanelen op het raadhuis rendabeler te krijgen zijn door een nieuwe financieringswijze toe te passen. Hiervoor gaat de gemeente deelnemen aan het begin 2013 te starten project ‘zonnepanelen op gemeentelijke daken’ van de Metropool Regio Amsterdam.

Hierbij wordt gestreefd zonnepanelen te plaatsen op 30 gemeentelijke gebouwen uit tien gemeenten. Deze gebouwen moeten minimaal 250 m² geschikt dakoppervlakte hebben. De gemeente wil hiervoor het raadhuis en de locatie Langs de Werf 8-10 aanmelden.

De aanbesteding voor dit project gaat naar de leverancier die de laagste energie-index (percentage jaarlijkse prijsstijging) weet te bieden op de reguliere energieprijs. Voordeel hiervan is, dat de gemeente zelf niet hoeft te investeren en van te voren weet welke prijs er aan de zonnestroom hangt; de panelen worden via de energie-inkoop betaald. De eerste fase van het project is het vaststellen van de aanbestedingscriteria en voorwaarden.

Wethouder van Milieu en Energie Jan-Willem Groot (CDA): “Wij willen de gemeente Amstelveen zo duurzaam mogelijk maken. Het plaatsen van zonnepanelen past perfect bij dat streven. Natuurlijk plaatsen we op locaties, waar we voldoende opbrengst verwachten. Omdat we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben is de zichtbaarheid van de panelen eveneens van groot belang.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.