Bijgewerkt: 3 december 2022

Zonnestroomvergoeding van zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
13-07-2017

De huidige salderingsregeling (zonnestroomvergoeding) voor zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023. Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp, mede namens staatssecretaris Wiebes op 12 juli 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd - meldt Vereniging Eigen Huis.

De regeling wordt met 3 jaar verlengd tot 2023. Dat zou volgens Kamp goed zijn voor de investeringszekerheid van burgers. Ook biedt de verlenging consumenten nog wat extra tijd om over te stappen op de digitale slimme meter. Voor de onderzochte alternatieve varianten voor de huidige salderingsregeling is het namelijk noodzakelijk dat in de woning een dergelijke slimme meter aanwezig is. Volgens prognoses van de netwerkbeheerders heeft in 2020 pas 80% van alle huishoudens een slimme meter. Daarom zal de minister inzetten op de verdere uitrol van deze meters. De keuze over eventuele verlenging van de salderingsregeling na 2023 laat demissionair minister Kamp over aan het volgend kabinet.

Vijf alternatieven voor stimulering zonnepanelen. Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt, dat twee van de vijf doorgerekende varianten het meest toekomstbestendig en kosteneffectief zijn. De ene variant is een aanschafsubsidie op zonnepanelen, de andere een subsidie op de levering van stroom (kWh) door de huiseigenaar aan het elektriciteitsnet. Ook de keuze over het alternatief wordt overgelaten aan het volgend kabinet. In 2013 zei minister Kamp, dat de huidige salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is. Volgens hem moet de salderingsregeling op de schop, omdat die te duur is voor de overheid, de overheid slechts beperkt kan sturen, de regeling verstorend werkt voor de elektriciteitsmarkt en de prikkel voor huiseigenaren wegneemt om het eigen energieverbruik verder te beperken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Zonnepanelen op het dak van een flat


In een reactie pleitte Vereniging Eigen Huis toen voor een snel Kabinetsbesluit en een goede overgangsregeling. Ook stelde Vereniging Eigen Huis randvoorwaarden, waar een opvolger van de huidige regeling aan zou moeten voldoen om consumenten voldoende investeringszekerheid te bieden. Met als resultaat het huidige besluit van minister Kamp om de salderingsregeling voort te zetten.

Bij salderen wordt op de jaarafrekening van de energieleverancier de door de gebruiker via zonnepanelen aan het net geleverde stroom afgetrokken van de afgenomen stroom. De consument betaalt geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over het verbruik, dat kan worden verrekend met de geleverde stroom. Iemand die in een jaar meer stroom aan het net levert dan afneemt, ontvangt daarvoor een vergoeding. De energieleverancier bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze moet redelijk zijn volgens de Elektriciteitswet. Lees ook: De historische impact van salderen (pdf 53pagina’s 15 december 2016)

Salderen zorgt ervoor, dat kleinverbruikers minder geneigd zijn om te investeren in een batterij op slimme energiemanagementsystemen die ervoor zorgen, dat er zoveel mogelijk van de zelf opgewekte elektriciteit achter de meter wordt verbruikt. Elke kWh opgewekte elektriciteit die een particulier niet direct zelf verbruikt, kan worden ingevoerd op het elektriciteitsnet en op een willekeurig moment in dezelfde verbruiksperiode van 12 maanden weer van het elektriciteitsnet worden afgenomen tegen dezelfde prijs. Dit remt (toepassing van) innovatieve ontwikkelingen die het energiesysteem efficiënter en betrouwbaarder kunnen maken en kunnen bijdragen aan duurzame initiatieven. Dit is voor de lange termijn stabiliteit van het elektriciteitsnet wel van belang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.