Bijgewerkt: 18 mei 2024

Zorgen over nieuwe zorgverzekeringswet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-07-2005

De leden van het cliëntenpanel van het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) maken zich zorgen over de komst van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006.

Het RPCP van Kennemerland, Amstelland en Meerlanden heeft hen gevraagd wat zij al weten van de nieuwe wet en waar zij zich zorgen over maken. Bijna alle respondenten hebben gehoord van de nieuwe zorgverzekeringswet. Het grootste deel geeft aan te weten wat de belangrijkste veranderingen zijn van de wet.

Met name een basisverzekering voor iedereen, verandering in de kosten en een toename van de macht van de zorgverzekeraar worden hierbij genoemd. De meeste mensen denken dat zij er met de nieuwe verzekering niet op vooruit gaan. Zij verwachten dat de kosten hoger worden en hebben geen vertrouwen in de nieuwe wet. Op de vraag of zij zich zorgen maken over de nieuwe wet antwoorden de meeste respondenten bevestigend (92 procent).

Belangrijkste redenen voor zorgen zijn: de macht die de verzekeraars krijgen, de toenemende kosten, de mogelijkheid dat de zorg minder wordt, de gevolgen voor de huisartsenzorg en vermindering van de keuzevrijheid. Bijna een op de vijf respondenten maakt zich zelfs over al deze dingen zorgen. Slechts iets meer dan een op de vijf van deze respondenten kent de website www.kiesbeter.nl . Deze website geeft informatie over de nieuwe wet en over het aanbod van de zorgverzekeraars. Een belangrijke site dus, die nog niet voldoende bekend is bij het grote publiek.

In antwoord op een aantal stellingen kwamen de volgende reacties:

- bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij verwachten door de nieuwe wet minder zorg te krijgen. Een derde geeft aan nog niet te weten of de zorg minder gaat worden;

- ongeveer een kwart van de mensen vraagt zich af of zij met de nieuwe wet wel bij de eigen huisarts kunnen blijven. Een derde geeft aan dit nog niet te weten;

- twee van de drie mensen is bang dat zij de zorg die ze nodig hebben straks niet kunnen betalen. Eén op de zes weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn.

Het RPCP zet zich de komende tijd in om ervoor te zorgen dat de inwoners van de regio goed op de hoogte zijn van de veranderingen en de keuzemogelijkheden die ze straks hebben.

Heeft u vragen? Bel dan met het IKG op maandag tot en met woensdag van 10:00 tot 14:00 uur of op vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer 023 555 47 64.

U kunt ook bellen met het meldpunt van de NPCF als u last heeft van de veranderingen in de zorg. Tel: (030) 291 6777 op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.