Bijgewerkt: 25 juni 2024

Zorgvuldigheid bij inzameling plastic afval in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-07-2008

Amstelveen is voorstander van een gescheiden inzameling van plastic gezien de milieuwinst die dit oplevert. Desondanks stemt zij niet in met het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om hier vervroegd mee te starten. De gemeente wil eerst inzicht in de resultaten van de proefgemeenten.

Vanaf eind 2007 lopen er proeven in 35 Nederlandse gemeenten met inzameling van plastic verpakkingsafval. Zo wordt ervaring opgedaan met huis-aan-huis inzameling met zakken en een brengsysteem met ondergrondse en bovengrondse containers. De resultaten van de proeven zijn in het najaar van 2008 bekend. Aan de hand van deze resultaten wil Amstelveen het meest geschikte inzamelsysteem voor haar inwoners bepalen.

De VNG heeft tussentijdse afspraken met het bedrijfsleven gemaakt over de vergoedingen aan gemeenten voor de inzameling van het plastic verpakkingsafval. Echter, door een versnelde start te maken met de plastic inzameling is het niet mogelijk om deze vergoeding te toetsen met de praktijk. Dit is voor de gemeente Amstelveen nog een reden om niet in te stemmen met het versneld uitvoeren van het Besluit Verpakkingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.