Bijgewerkt: 19 januari 2022

Zorgwekkend beeld over het uitgavenpatroon toekomstig gepensioneerden

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
01-07-2016

De huidige gepensioneerden geven meer uit dan voorheen. Dit terwijl er nu een groep aan komt aan die minder pensioen opbouwt. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) schetst samen met PwC in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ (pdf 27 pagina’s) een zorgwekkend beeld over inkomens- en uitgavensituatie van de toekomstig gepensioneerden.

Uitgaven gepensioneerden dalen minder dan gedacht

In het rapport komt duidelijk naar voren, dat gepensioneerden niet zoals altijd gedacht veel minder uitgeven na pensionering. Een 70-jarige geeft 13% minder uit dan een 65-jarige en een 75-jarige geeft 19% minder uit dan een 65-jarige. Het Nibud ziet, dat gepensioneerden aan bepaalde posten meer uitgeven dan 65-minners. Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven en het Nibud verwacht, gezien het huidige zorgstelsel, WMO en Wet langdurige zorg, dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen.

Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt. Het Nibud ziet bij net gepensioneerden een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Het Nibud ziet bij net gepensioneerden een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven, maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af


Verder ziet het Nibud, dat aan woonlasten minder wordt uitgegeven als het koophuis is afbetaald. Maar het instituut maakt zich zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek, of een nog niet afbetaalde hypotheek. Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is, of ze zich dat goed realiseren.

Inkomsten gepensioneerden gaan dalen

In het rapport wordt een bedenkelijk beeld geschetst over de inkomenspositie van de toekomstig gepensioneerden. De verwachting is, dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Een aantal factoren zorgt ervoor, dat het inkomen van toekomstig gepensioneerden lager zal zijn dan dat van de huidige generatie door:  • Meer scheidingen (= minder pensioen)

  • Meer zzp-ers, van wie het meerendeel geen, of weinig pensioen opbouwt

  • Meer flexibele dienstverbanden (= kans op minder pensioen)

  • Minder aanvullende pensioenopbouw

  • Weinig Nederlanders doen aan financiële langetermijnplanning


Aanbevelingen Nibud en PwC  • Nederlanders moeten meer aan financiële langetermijnplanning gaan doen

  • Geef inzicht en advies op maat in het te verwachten uitgaven- en leefpatroon van toekomstig gepensioneerden

  • Geef inzicht in de te verwachten inkomsten, waarbij alles wordt meegenomen, inclusief eventueel vermogen

  • Maak als overheid maatwerk in pensioenuitkering mogelijk na een passend persoonlijk advies

  • Werkgevers zouden een actieve rol moeten hebben bij het aanjagen van interesse in financiële planning


Achtergrond bij het rapport

Het Nibud en PwC hebben voor dit rapport gebruik gemaakt van het CBS Budgetonderzoek 2013. Hierbij is gekeken naar zelfstandig wonende gepensioneerden. Diegenen die in een verzorgingstehuis wonen zijn in dat onderzoek niet meegenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.