Bijgewerkt: 27 maart 2023

Zorgwoningen, verlichtingsplan en parkeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-07-2005

Voor de tweede ronde van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) heeft het college van B en W onder meer zorgwoningen in Langerhuize, een verlichtingsplan en een gebouwde parkeervoorziening voor de Carmenlaan als projecten ingediend bij de provincie.

De gemeente heeft van het rijk een indicatief ISV-2 budget toegekend gekregen van € 2.027.781,- een aanzienlijk lager bedrag dan in 2000. Dit betekent dat een soberder programma kan worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd heeft het de consequentie dat het nog belangrijker wordt om integraal te werken en zoveel mogelijk spin-off van de subsidie te genereren.

Het college heeft al in 2004 volgens de richtlijnen van de provincie Noord-Holland een conceptprogramma voor de besteding van de subsidie opgesteld. Het definitieve programma ISV-2 zal gelijktijdig met het verantwoordingsverslag ISV-1 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In het programma zijn onder andere zorgwoningen in Langerhuize, het verlichtingsplan en een gebouwde parkeervoorziening voor de herstructurering aan de Carmenlaan opgenomen.

Het is de verantwoordelijkheid van de provincie om het verslag te beoordelen en op basis van het programma de subsidie definitief toe te kennen. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een rijkssubsidie voor vernieuwing in steden. De eerste subsidie is in 2000 verstrekt. Net als andere steden heeft Amstelveen deze subsidie ingezet voor de vernieuwing van de stad.
In het oog springende resultaten hiervan zijn de herstructurering Bovenkerk, de duurzame, nieuwe huisvesting van basisschool De Westwijzer en de groenzone in Bankras.

Amstelveen heeft voldaan aan de prestatie-eisen die door het rijk en de provincie waren gesteld. Nu de eerste vijf jaar om zijn kan de gemeente concluderen dat diverse vernieuwingsprojecten tijdens de subsidietermijn in een stroomversnelling zijn geraakt.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.