Bijgewerkt: 22 september 2021

Zoutvoorraad provincie NH niet meer toereikend

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
31-01-2010

Op dit moment is de zoutvoorraad van de provincie Noord-Holland niet meer toereikend om nog op alle provinciale wegen te strooien. Gevolg is dat op sommige wegen niet meer wordt gestrooid.

Wel zal de provincie op deze wegen sneeuwschuivers inzetten. Uitgangspunt is dat de belangrijkste wegen en calamiteitenroutes gestrooid worden en ook vrije busbanen op provinciale wegen toegankelijk blijven voor het openbaar vervoer. Fietspaden en parallelwegen worden niet meer gestrooid. De weggebruiker wordt geadviseerd om zich goed te informeren over de actuele verkeerssituatie voordat hij of zij de weg opgaat.

Afrit 5 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Rijksweg A9, afrit 5 bij Amstelveen op zaterdag 30 januari 2010


Het zouttekort is het gevolg van het aanhoudende winterweer en de beperkte zoutleveranties. Op een aantal provinciale wegen wordt niet meer gestrooid. Op bijgevoegd kaartje staan de provinciale wegen waarop de provincie niet meer strooit.

Met dit beperkte wegennet garandeert de provincie dat elke regio bereikbaar blijft en dat ook de regionale ziekenhuizen via de provinciale wegen goed bereikbaar blijven. Er kunnen wel plaatselijke ongemakken ontstaan door gladde wegen. De provincie inspecteert de wegen iedere dag en zal indien nodig in overleg met de politie kunnen besluiten om in verband met de verkeersveiligheid delen van wegen tijdelijk af te sluiten.

Ga goed geïnformeerd op weg

De weggebruiker wordt geadviseerd om zich goed te informeren over de actuele verkeersituatie. De provincie zal via deze website iedere dag de actuele situatie weergeven. Weggebruikers kunnen met al hun vragen over provinciale wegen ook terecht bij het servicepunt wegen en vaarwegen via 0800-0200 600 (gratis).

Landelijk tekort

Door het langdurige winterweer van koude en neerslag is er nu al veel meer strooizout gebruikt dan normaal in een jaar wordt gebruikt. Ook in de rest van Europa is veel hinder door het winterweer. Daardoor is de internationale vraag naar strooizout hoog en zijn de leveranties beperkt.

Het tekort aan strooizout is een probleem, waar bijna elke wegbeheerder (gemeente, provincie) in Nederland mee heeft te maken. Daarom is er een landelijk zoutloket ingesteld en voor de provincie Noord-Holland een regionaal zoutloket. Al het extra strooizout wordt verdeeld via dit regionale zoutloket zodat het beschikbare zout optimaal wordt ingezet.

De prioriteit ligt bij de belangrijkste doorgaande wegen en bij het beschikbaar houden van de calamiteitenroutes. Om de tekorten te beperken nam de provincie al diverse maatregelen zoals het mengen van zand door het wegenzout en minder strooien per keer.

  • Kaart met wegen die niet gestrooid worden (pdf - 1,8 mb)
  • Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.