Bijgewerkt: 3 juli 2022

Zwartboek Amstelveense Onderwijshuisvesting

Nieuws -> Informatief

Bron: GroenLinks Amstelveen
02-07-2009

GroenLinks Amstelveen gaat op zoek naar de echte problemen bij de onderwijshuisvesting, daarom:  een Zwartboek Amstelveense Onderwijshuisvesting. Maak melding van achterstallig onderhoud!

Het is al langere tijd bekend dat het met de onderwijshuisvesting in Amstelveen, op een aantal locaties, slecht gesteld is. Er is dringend actie nodig om kinderen in Amstelveen les te laten krijgen in gebouwen, die voldoen aan de standaardnormen, en als het aan GroenLinks ligt, mag het zelfs wel wat beter dan de standaard.

Sinds 2004 ligt het plan PIA1 (Programma Integraal Accomodatiebeleid) klaar, om de huisvesting van de Amstelveense scholen weer op peil te brengen. Samenhangend met de huisvesting, betreft het natuurlijk ook de faciliteiten binnen scholen die bij de tijd moeten worden gebracht.

De Kadernota 2010 laat zien dat de gemeente Amstelveen zeer krap bij kas zit. Er moet behoorlijk worden bezuinigd. In de Kadernota 2010 valt o.a  te lezen: ‘We doelen dan (onder andere) op de ambitie PIA1 waarvan gezien de financiële situatie gesteld moet worden dat deze alleen kan worden gerealiseerd als er dekkingsmiddelen beschikbaar komen, na verwachting pas vanaf 2014.’

Het PIA-project uit 2004 is een ambitieus plan om de onderwijshuisvesting, zowel voor het lager als het middelbaar onderwijs, op een acceptabel niveau te brengen. Bezuinigingen, o.a als gevolg van slecht financieel beleid, de kredietcrisis en merkwaardige politieke keuzes, brengen de voortgang van PIA ernstig in gevaar. Volgens de Kadernota kan daar  pas, op zijn vroegst na 2014, iets aan worden gedaan.

Dit heeft voor veel beroering gezorgd in Amstelveen. In verschillende raadscommissies zijn al bezorgde Amstelveners aan het woord gekomen die het onacceptabel vinden dat hun kinderen en onze scholieren nog langer les krijgen in gebouwen die niet of in onvoldoende mate voldoen aan de eisen van deze tijd en zij eisen dat er nu iets wordt ondernomen.

Regouin Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Paul Regouin raadslid voor GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks is het daar helemaal mee eens. GroenLinks-raadslid Paul Regouin : “Met het PIA-initiatief heeft Amstelveen de mogelijkheid om haar onderwijshuisvesting voor de komende decennia veilig te stellen. Door middel van grondopbrengsten en herontwikkeling kunnen scholen weer voor velen jaren op een goede manier worden gehuisvest.”

Daarom heeft GroenLinks Amstelveen een online zwartboek opgezet in www.amstelveen.groenlinks.nl/onderwijs, waar alle inwoners van Amstelveen melding kunnen maken van de huisvestings- en facilitaire situatie op hun scholen. Ze kunnen er hun verhaal kwijt en foto’s uploaden. Deze verhalen en foto’s zullen op de site te zien zijn en zullen in november, bij de bespreking van de begroting, waar PIA1 weer aan de orde komt, aangeboden worden aan wethouder Veenboer van Onderwijs.

GroenLinks Amstelveen roept alle inwoners van Amstelveen, met name ouders van schoolgaande (of binnenkort schoolgaande) kinderen op hun bijdrage te leveren. Een goed inzicht in de bestaande situatie zal de Amstelveense Gemeenteraad helpen bij de besluitvorming over PIA1 in november 2009.

Ga naar www.amstelveen.groenlinks.nl/onderwijs, en lever een bijdrage aan het onderzoek van GroenLinks Amstelveen: het Zwartboek Amstelveense Onderwijshuisvesting. Meld achterstallig onderhoud!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.