Bijgewerkt: 13 juli 2024

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Andrei Dmitrievitch Sacharov (1921-1989)
Russische fysicus.
Kreeg in 1975 de Nobelprijs voor de vrede en is in de eerste plaats de uitvinder van de waterstofbom (hoewel ook Edward Teller genoemd wordt als 'de vader van de Waterstofbom').


Salamanders (Caudata) zijn een orde van de amfibieën, naast de kikkers (Anura) en de wormsalamanders (Gymnophiona).


Jonkheer Willem Jacob Henri Berend Sandberg (1897-1984)
Museumdirecteur en typografisch ontwerper.
Zie ook Stadshart


Saskia van Uylenburg (1612-1642)
De eerste vrouw van de schilder Rembrandt Harmensz. van Rhijn.


Planeet
Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide gasreuzen zijn zogenaamde 'buitenplaneten'. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus.


Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman geboren op 29 mei 1837 te Groningen en overleden op 11 juni 1924 te Den Haag. Hij was de belangrijkste voorman van de 'christelijk-historischen' begin twintigste eeuw.


Dr Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844 - 1903)
Staatsman, publicist, dichter en priester.


In krijgskunde, vanuit de Italiaanse krijgskunst overgenomen: scanso = afweer.
In het veld opgeworpen versterkingswerk, meestal in de gedaante van een gebastioneerde vier-, vijf- of zeshoek.


Verhoogd deel van een schip
Commando- of navigatiebrug, die zich op een hooggeplaatst scheepsdek, het brugdek, bevindt vanwaar de commandant of gezagvoerder van een vaartuig het schip navigeert.


Schepenen
Schependomsrecht of schependomserfrecht, het oudtijds geldende erfrechtstelsel, waarbij de erfopvolging geregeld was volgens het parenteelstelsel of het beginsel: het goed gaat, vanwaar het gekomen is.


Boerderij aan de Ringdijk


Waddeneiland en gemeente in de provincie Friesland voor de kust van West-Groningen.


De Noord- en Zuid Schinkeldijk vormden de verbinding met de Zijper zeedijk. De tussen deze dijken gelegen grond werd hierbij ingepolderd en vormde zo de Uitlandsche polder. Alle genoemde polders tezamen vormden in 1612 de Polder Callantsoog, die 773 ha omvat.
Zie ook Reconstructie


In het Amsterdamse Bos, loopt evenwijdig langs de Ringvaart, de Schipholdijk. Als de zuidwesterwind erg sterk was, werd het water zo opgestuwd dat er gevaar voor overstroming van de Haarlemmermeer dreigde. Men bouwde toen de Schipholdijk om het wassende water tegen te gaan.
Toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd was de Schipholdijk niet meer van nut vond men. Toch houdt de dijk nu het wassende water van de Ringvaart bij Nieuwe Meer, tegen.


Komt van het Engels scooner, to scoon = scheren over water.
Een in het begin van de 18de eeuw ontwikkeld, snel, langscheeps getuigd zeilschip van Amerikaanse oorsprong.


Vorige - Volgende