Bijgewerkt: 6 oktober 2022

stratenregister


Straten startpagina

Henegouwselaan
Henegouwen
Het huis van Henegouwen speelde een belangrijke rol in het bestuur van Amstelland. Guy van Henegouwen (uit het huis van Avesnes) werd heer van Amstel na de verbanning van Gijsbrecht van Amstel (1296).
In 1301 werd hij bisschop van Utrecht. Hij stelde toen Barend van Dorenweerde aan als baljuw van Amstelland. Hij overleed in 1307.