Bijgewerkt: 17 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Handweg
De naam is ontleend aan een verkeersbord in de vorm van een hand. Het verkeersbord, een hand, wees de richting naar Leiden aan (de zgn. Hand naar Leiden). Het bord stond op de hoek van de Noorddammerlaan en de Bovenkerkerweg. Zie via de link meer foto's en verhalen over de Handweg.