Bijgewerkt: 11 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Ir. Romplaan
Ir. Hendrik Arnold Romp (1897-1945)
Verzetsstrijder.
Romp werkte voor de officiële Nederlandse Inlichtingen Dienst. Hij seinde de door hem verzamelde gegevens door onder andere over de V1 constructie in Penemunde. In 1945 werd Romp gevangen genomen en gefusilleerd.