Bijgewerkt: 5 december 2021

stratenregister


Straten startpagina

William Boothlaan
William Booth (1829-1912)
Oorspronkelijk een methodistisch predikant en later Stichter van het Leger des Heils.