Bijgewerkt: 19 oktober 2021

stratenregister


Straten startpagina

Pastoor Roozenlaan
Pastoor Roozen
Roozen was van 1930-1951 pastoor te Bovenkerk.