Bijgewerkt: 28 oktober 2021

stratenregister


Straten startpagina

Maalderij
Gebouw waar gemalen wordt.
Men onderscheidt maalderijen voor menselijke consumptie en voor veevoeders.