Bijgewerkt: 26 juni 2022

stratenregister


Straten startpagina

Ziederij
Koken van vetten (zieden) of zout.
Zeep wordt gemaakt uit vetten. De oudste bereidingsmethode is de alkalische hydrolyse van vetten (zeepzieden). Na het koken van de vetten met loog werd de zeep door afkoeling en uitzouten afgescheiden uit het reactiemengsel.