Bijgewerkt: 26 juni 2022

stratenregister


Straten startpagina

Oostermeerkade / Oostmeerweg
Oostmeer
Een buiten aan de Amstel dat heden nog bestaat.
Uit de verkoopakte is gebleken dat de buitenplaats al in 1728 bestond. De naam is ontleend aan de ligging even ten oosten van het Backermeer, ook wel Pancrasmeer genoemd.
Al in 1399 kon men dit meer vinden tussen de Amstel en de Wetering. In 1843 werd het meer verveend en drooggelegd, waardoor de middenpolder ontstond.
Zie ook rubriek Foto's - Buitenplaatsen.