Bijgewerkt: 17 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Schepenenlaan
Schepenen
Schependomsrecht of schependomserfrecht, het oudtijds geldende erfrechtstelsel, waarbij de erfopvolging geregeld was volgens het parenteelstelsel of het beginsel: het goed gaat, vanwaar het gekomen is.