Bijgewerkt: 11 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Kazernepad
Kazernepad, alias Zwarte Pad. De naam 'kazerne' wijst op de naast het pad liggende voormalige marechaussee kazerne, die nu het jongerencentrum 'De Bajes' is. In de volksmond gebruikt men de naam Zwarte Pad voor dit fietspad. Dit is verwarrend, omdat de naam Zwarte Pad al officieel in gebruik is voor het pad in Bovenkerk, tussen de Legmeerdijk en de Kleine Noorddijk, nabij de St. Urbanuskerk. De naam Zwarte Pad voor dit in Bovenkerk gelegen pad, komt al voor op een kaart uit 1954.
Op een kaart uit 1938 staat de naam Kazernepad vermeld als naam voor het gedeelte van het Oude Dorp tussen de Rijksweg A9 en de Stationsstraat.
Zie ook Kazernepad