Bijgewerkt: 17 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Baken
Een baken is elk vast kenteken dat een loods of schipper het vaarwater aanwijst.
Ook de luchtvaart werkt met radiobakens om nauwkeurige navigatie mogelijk te maken.