Bijgewerkt: 29 mei 2023

stratenregister


Straten startpagina

Aletta Jacobslaan
Aletta / Henriëtte Jacobs werd geboren op 9 februari 1854 te Sappemeer. Jacobs maakte zich al vroeg sterk voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen en in 1870 was ze de eerste Nederlandse vrouw die als toehoorster officieel werd toegelaten aan een hbs. Ze werd in 1871 toegelaten als studente medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aletta Jacobs was de eerste die een universitaire studie succesvol afrondde in 1878, waardoor ze de eerste vrouwelijke Nederlandse arts werd. Zij werkte als huisarts in Amsterdam, waar ze gratis spreekuren hield, cursussen gaf en het pessarium als voorbehoedmiddel introduceerde.
Aletta Jacobs was de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. Oorspronkelijk stelde de wet een loongrens om te mogen stemmen, waardoor vrouwen hiervoor niet in aanmerking kwamen. Jacobs voldeed als arts aan deze loongrens en wilde gebruikmaken van haar stemrecht. Dat was niet gewenst en werd het verbod voor vrouwen om te stemmen expliciet in de wet opgenomen. Op 10 augustus overleed Jacobs te Baarn.